Publikacje | Pomoce archiwalne

Katalog map zespołu Kurator Państwowych Pól Górniczych przy Ministrze Górnictwa w Katowicach [1823] 1945-1954

R. Banduch, P. Greiner
Katowice 2015
Cena: 40,00 zł

Zgromadzone w zespole Kuratora Państwowych Pól Górniczych przy Ministrze Górnictwa w Katowicach przechowywanym w Archiwum Państwowym w Katowicach mapy zostały wytworzone w latach 1823 1953 i przedstawiają pola górnicze nadane na eksploatację minerałów wydobywanych w tym okresie na ziemiach polskich. Najstarsze mapy pochodzą z lat: pruskie – z 1823 roku (kopia z 1951 roku), austriackie – z 1854 roku i rosyjskie – z 1872 roku. W sumie katalog obejmuje 2594 pozycji katalogowych. Na mapach reprezentowane są pola górnicze 35 minerałów kopalnych występujących na ziemiach polskich. Najliczniej, bo aż na 1116 planach występuje ruda żelaza, a na 976 – węgiel kamienny. Mniejsze ilości map dotyczą galmanu – 100 map, węgla brunatnego – 90 map, glinki ogniotrwałej – 51 i innych minerałów: kwarcytu, soli kamiennej, solanki, kredy itd. Mapy obejmują swym zasięgiem większość polskich zagłębi górniczych. Najbardziej reprezentatywne są mapy dotyczące górnośląskiego zagłębia węglowego i miejsc zalegania rudy żelaza w powiatach będzińskim, zawierciańskim, olkuskim i częstochowskim. Stosunkowo mało map dotyczy Dolnego Śląska, gdzie poza grupą map pól węgla kamiennego inne minerały na mapach występują rzadko. Obecne na mapach jest Zagłębie Staropolskie oraz obszary występowania m.in. solanek koło Inowrocławia i na Górnym Śląsku, soli kamiennej koło Wieliczki i Bochni, rudy żelaza na Podkarpaciu. Katalog map został uzupełniony o skorowidz nazw geograficznych i nazw pól górniczych.