Publikacje | Pomoce archiwalne

Inwentarz zespołu Akta miasta Katowic [1826] 1865-1945 [1953]

Oprac. Sławomira Krupa
Katowice 2012
Cena: 30,00 zł

Inwentarz zespołu Akta miasta Katowic [1826] 1865-1945 [1953] przygotowany do druku przez Sławomirę Krupę ukazał się w ramach serii wydawniczej Archiwum Państwowego w Katowicach "Archiwum Silesiae Superioris" jako tom czwarty.

Zespół "Akta miasta Katowic" przechowywany w Archiwum Państwowym w Katowicach zawiera akta wytworzone przez władze miasta Katowic od momentu uzyskania praw miejskich 11 września 1865 roku do 1945 roku. Zespół liczy 445 jednostek archiwalnych. Z okresu 1865-1939 zachowały się głównie protokolarze Rady Miejskiej i Magistratu, plany budżetów na poszczególne lata oraz akta dotyczące administracji ogólnej i działalności Rady Miejskiej. Akta z okresu okupacji hitlerowskiej obejmują plany budżetów, okólniki burmistrza miasta dla podległych mu komórek organizacyjnych, wykazy przedsiębiorstw prywatnych na terenie miasta, a także księgi pochówków z cmentarzy na obszarze miasta oraz akta płacowe pracowników miejskiej orkiestry symfonicznej i teatru miejskiego.

Na inwentarz składa się: wstęp do inwentarza, spis akt z tytułami obcojęzycznymi i przetłumaczonymi na język polski, bibliografia, indeksy i streszczenie w języku niemieckim, a także barwny materiał ilustracyjny.