Formularze

Formularze umieszczone na tej stronie dotyczą najczęściej załatwianych spraw. Należy je wydrukować, a następnie po czytelnym wypełnieniu przesłać do Archiwum. W razie konieczności do podania należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej uiszczanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Do opłat stosuje się określone ustawowo zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe.