Uwaga - strona w przebudowie

O archiwum |

Kontakt

 Archiwum Państwowe w Katowicach
ul. Józefowska 104
40-145 Katowice

kancelaria@katowice.ap.gov.pl

Dyrektor:
dr hab. Piotr Greiner
tel. 32 208-78-01
e-mail: p.greiner@katowice.ap.gov.pl

Zastępca Dyrektora:
Sławomira Krupa
tel. 32 208-78-01 
e-mail: s.krupa@katowice.ap.gov.pl


Dane teleadresowe

Komórki organizacyjne

telefony

Biuro Obsługi Klienta

32 2087855

Godziny pracy

Sekretariat

32 2087801, fax. 32 2087805

Księgowość

32 2087891, fax. 32 2043296

Administracja

32 2087880

Nadzór archiwalny

32 2087820, 32 2087823

Pracownia naukowa

32 2087848

Godziny pracy

Biblioteka

32 2087846

Godziny pracy

Promocja

32 2087816

Dokumentacja pracownicza

32 2087850

Dyżur telefoniczny: 8.00-9.00

Oddziały

telefony

Oddział I Opracowania i ewidencji zasobu archiwalnego

Kierownik Oddziału: Piotr Matuszek

32 2087810

Praktyki

32 2087811

Oddział II Nadzoru archiwalnego

Kierownik Oddziału: Grażyna Przesmycka

32 2087820

Oddział II

32 2087823

Oddział III Przechowywania zasobu archiwalnego

Kierownik Oddziału: Leszek Grochla

32 2087830

Oddział IV Udostępniania zasobu archiwalnego i informacji naukowej

p. o. Kierownik Oddziału: dr Krzysztof Ścisło

32 2087840

Pracownia Naukowa

32 2087848

Biblioteka

32 2087846

Oddział V dokumentacji osobowej przechowywanej wieczyście lub czasowo

Kierownik Oddziału: Piotr Lis

32 2087854

Oddział VI Konserwacji jednostkowej i masowej oraz reprografii

Kierownik Oddziału: Katarzyna Kwaśniewicz

32 2087835

Szef Sekcji Masowego odkwaszania papieru:

32 2087829

Oddział VII Dokumentacji kartograficznej i technicznej

Kierownik Oddziału:

32 2087870

Oddział VIII Badań naukowych, popularyzacji i wydawnictw

Katarzyna Słysz-Szczucka

32 2087816

Kancelaria

Kierownik Kancelarii: Sylwia Wilkoszyńska

32 2087801

Dział Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy: Barbara Sterkowicz

32 2087890

Księgowość

32 2087891
Fax 32 2043296

Kadry

32 2087894

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik Działu: Beata Surzyn

32 2087880

Administracja

32 2087881