O archiwum

Kontakt

 

 Archiwum Państwowe w Katowicach
ul. Józefowska 104
40-145 Katowice
 

tel. 32 208 78 01 lub 02

 

skrzynka ePUAP: /1314jeinwz/skrytka 

 

kancelaria@katowice.ap.gov.pl

 

Dyrektor:
Sławomira Krupa
tel. 32 2087801

Zastępca Dyrektora:
Piotr Lis
tel. 32 2087801


Dane teleadresowe

Archiwum Państwowe w Katowicach

telefony

Sekretariat

32 2087801 lub 02

Księgowość

32 2087891

Administracja

32 2087880

Czytelnia główna

32 2087848

Godziny pracy

Biblioteka

32 2087846

Katalogi biblioteczne

Promocja

32 2087816

Oddziały wewnętrzne

Stanowisko

telefony

Oddział I kształtowania narodowego zasobu archiwalnego

Kierownik Oddziału:

Aneta Bonecka-Skowron

32 2087803

Oddział I sekcja dokumentacji niearchiwalnej i akt wyborczych

Kierownik Sekcji:

Sławomir Korba

32 2087852

Oddział II ewidencji i opracowania zasobu archiwalnego

Kierownik Oddziału:

Leszek Grochla

32 2087830

Oddział II sekcja ewidencji i opracowania zasobu archiwalnego

Kierownik Sekcji:

Piotr Matuszek

32 2087878

Oddział III udostępniania zasobu archiwalnego

Kierownik Oddziału:

dr Krzysztof Ścisło

32 2087840

Oddział IV zabezpieczania zasobu archiwalnego

Kierownik Oddziału:

dr Katarzyna Kwaśniewicz

32 2087835

Oddział IV sekcja konserwacji masowej

Kierownik Sekcji:

Maciej Grychtoł

32 2087829

Oddział V popularyzacji zasobu archiwalnego

Kierownik Oddziału:

Katarzyna Słysz-Szczucka

32 2087816

Dział administracyjno-gospodarczy

Kierownik Działu:

Katarzyna Kowalska

32 2087880

Straż archiwalna

Szef Straży Archiwalnej:

Agata Sawicka

32 2087885

Dział finansowo-księgowy

Główny Księgowy:

Barbara Sterkowicz

32 2087890

Dział kadr i rozwoju zawodowego

Kierownik Działu:

Ewa Lukasik

32 2087893

Pełnomocnik ds. obronnych i ochrony informacji niejawnej

Bartosz Krawczyński

32 2087882

Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Małgorzata Kubasik

32 2087881

 

Oddziały zamiejscowe

Oddziały zamiejscowe

telefony

e-mail

Bielsko-Biała

33 484 81 80

apbielsko@katowice.ap.gov.pl

Cieszyn

33 858 22 01

apcieszyn@katowice.ap.gov.pl

Gliwice

32 231 44 40

apgliwice@katowice.ap.gov.pl

Racibórz

32 755 33 77

apraciborz@katowice.ap.gov.pl