O archiwum

Kontakt

 Archiwum Państwowe w Katowicach
ul. Józefowska 104
40-145 Katowice
tel. 32 2087801

kancelaria@katowice.ap.gov.pl

Dyrektor:
Sławomira Krupa
tel. 32 2087801

Zastępca Dyrektora:
Piotr Lis
tel. 32 2087801


Dane teleadresowe

Komórki organizacyjne

telefony

Biuro Obsługi Klienta

32 2087855

Nieczynne do odwołania

Sekretariat

32 2087801

Księgowość

32 2087891

Administracja

32 2087880

Nadzór archiwalny

32 2087820, 32 2087823

Pracownia naukowa

32 2087848

Godziny pracy

Biblioteka

32 2087846

Katalogi biblioteczne

Promocja

32 2087816

Oddziały

Stanowisko

telefony

Oddział I Opracowania i ewidencji zasobu archiwalnego

Kierownik Oddziału: Piotr Matuszek

32 2087810

Praktyki

32 2087817

Oddział II Nadzoru archiwalnego

Kierownik Oddziału: Grażyna Przesmycka

32 2087820

Oddział II

32 2087823

Oddział III Przechowywania zasobu archiwalnego

Kierownik Oddziału: Leszek Grochla

32 2087830

Oddział IV Udostępniania zasobu archiwalnego i informacji naukowej

Kierownik Oddziału: dr Krzysztof Ścisło

32 2087840

Pracownia Naukowa

32 2087848

Biblioteka

32 2087846

Oddział V dokumentacji osobowej przechowywanej wieczyście lub czasowo

p. o. Kierownik Oddziału: Sławomir Korba

32 2087852

Oddział VI Konserwacji jednostkowej i masowej oraz reprografii

Kierownik Oddziału: dr Katarzyna Kwaśniewicz

32 2087835

Szef Sekcji Masowego odkwaszania papieru: -

32 2087829

Oddział VII Dokumentacji kartograficznej i technicznej

Kierownik Oddziału: p. o. Michał Mączka

32 2087870

Oddział VIII Badań naukowych, popularyzacji i wydawnictw

Kierownik Oddziału: Katarzyna Słysz-Szczucka

32 2087816

Kancelaria

Kierownik Kancelarii: -

32 2087801

Dział Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy: Barbara Sterkowicz

32 2087890

Księgowość

32 2087891

Kadry

32 2087894

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik Działu: Katarzyna Kowalska

32 2087880

Administracja

32 2087881

Oddziały zamiejscowe

Oddziały zamiejscowe

telefony

e-mail

Bielsko-Biała

33 488 50 95

apbielsko@katowice.ap.gov.pl

Cieszyn

33 8582201

apcieszyn@katowice.ap.gov.pl

Gliwice

32 2314440

apgliwice@katowice.ap.gov.pl

Pszczyna

32 2103560

appszczyna@katowice.ap.gov.pl

Racibórz

32 7553377

apraciborz@katowice.ap.gov.pl