Pomoce archiwalne


Pomoce archiwalne
28.05.2022

Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku/Regesty listin uložených v Horním Slezsku

Oddajemy do Państwa dyspozycji wszystkie 4 tomy Regestów

Pomoce archiwalne
23.06.2021

Inwentarz zespołu Akta miasta Katowic [1826] 1865-1945 [1953]

Oprac. Sławomira Krupa Katowice 2012

Pomoce archiwalne
23.06.2021

Zespoły akt do dziejów powstań śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku z lat 1918-1950 w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach

Oprac.: Edward Długajczyk, Piotr Greiner, Sławomira Krupa Katowice 2011

Pomoce archiwalne
23.06.2021

Inwentarz akt Policji Województwa Śląskiego [1911] 1922-1939

Edward Długajczyk Katowice 2010

Pomoce archiwalne
23.06.2021

Archiwalia, zbiory biblioteczne i muzealne Górnego Śląska w latach 1939-1945

Sumariusz tematyczny do zespołów w Archiwum Państwowym w Katowicach, Staatsarchiv Kattowitz, Archivberatungstelle Oberschlesien Kattowitz Antonina Staszków Katowice 2009