Uwaga - strona w przebudowie

Wystawy
20.10.2021

Konfiskata dzwonów

Państwa zaangażowane w I wojnę światową nie brały pod uwagę, że konflikt, w który się uwikłały będzie trwał tak długo. Wzrastało zapotrzebowanie na broń i amunicję. 1 marca 1917 r. władze pruskie wprowadziły Rozporządzenie o konfiskacie dzwonów z brązu na cele wojenne. Dzwony zawieszone były przede wszystkim w kościołach, ale znajdowały się również w budynkach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, ratusze, czy szpitale.

Aktualności
20.10.2021

Lekcja archiwalna w Oddziale Bielsko-Biała AP w Katowicach

W dniu 15 października 2021 roku uczniowie klasy 3ep Zespołu Szkół Ekonomicznych w Bielsku Białej odwiedzili bielski oddział Archiwum Państwowego w Katowicach.

Pozostałe
20.10.2021

Darowizna Pani Małgorzaty Maszlanki dla naszego Oddziału w Bielsku-Białej

Pani Małgorzata Maszlanka, mieszkanka Wadowic, przekazała do zasobu bielskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Katowicach cenny dar w postaci materiałów archiwalnych gromadzonych w jej rodzinie od ponad 130 lat.

Pozostałe
10.10.2021

Fotorelacja ze Śląskiego Festiwalu Nauki

Fotorelacja ze Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice.

Wystawy
09.10.2021

Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata – 4. edycja”

Na wystawie „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata – 4. edycja” ukazane zostało 15 bezcennych obiektów dziedzictwa wpisanych w tym roku na Listę. To unikalne dokumenty powstałe w okresie od średniowiecza do II wojny światowej, które wywarły znaczący wpływ na polskie dzieje i kulturę.

Aktualności
04.10.2021

Konferencja naukowa zatytułowana Pszczyńska mapa Hindenberga z 1636 roku. Konserwacja – kartografia – historia

W Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie w dniach 30 września – 1 października 2021 roku odbyła się konferencja naukowa zatytułowana Pszczyńska mapa Hindenberga z 1636 roku. Konserwacja – kartografia – historia.
 

Aktualności
04.10.2021

Obchody XX Skarbów z cieszyńskiej trówły

Obchody „XX Skarbów z cieszyńskiej trówły” zostały zorganizowane w dniach 17-19 września 2021 r. przy współpracy z Zamkiem Cieszyn oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Tematem wydarzenia były cieszyńskie cechy rzemieślnicze i ich historia. Na Zamku Cieszyn zorganizowano interaktywną wystawę przedstawiającą różne cechy i towary, które wytwarzały.

Aktualności
06.09.2021

Stan epidemii SARS-Cov-2

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że z dniem 24 maja 2021 roku wznawia funkcjonowanie Pracowni Naukowych w Centrali Archiwum Państwowego w Katowicach oraz w Oddziałach w Bielsku-Białej, Cieszynie, Gliwicach, Pszczynie i Raciborzu.

Aktualności
06.09.2021

Informacja o ograniczeniach w udostępnianiu materiałów archiwalnych w pracowniach naukowych Archiwum Państwowego

Obecnie występują utrudnienia w dostępie do poniższych zespołów archiwalnych w Centrali w Katowicach oraz w Oddziałach w Bielsku-Białej, Cieszynie, Pszczynie i Raciborzu. Za utrudnienia przepraszamy.

Wystawy
24.05.2021

Przejawy działalności antykomunistycznej Kościoła Katolickiego w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej

Wystawa ma na celu przedstawienie zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej pod kątem występowania materiałów związanych z Kościołem Katolickim prezentującym postawy antykomunistyczne w lokalnym społeczeństwie, głównie w latach osiemdziesiątych XX wieku. Kościół bez wątpienia był jedną z instytucji wokół których ogniskowały się postawy opozycyjne w stosunku do ówczesnej władzy.

Wystawy
24.05.2021

Echa wydarzeń wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. w materiałach archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Katowicach

Archiwum Państwowym w Katowicach przechowuje w swoim zasobie aktowym szereg materiałów dotyczących wojny 1920 r. Wśród zachowanych archiwaliów są zarówno odezwy Ministerstwa Spraw Wojskowych, wzywające do obrony kraju, wstąpienia do wojska polskiego (m.in. wezwanie członków b. Polskiej Organizacji Wojskowej do stawienia się do organizowanego Pułku Ochotniczego b. P.O.W.), obwieszczenia mobilizacyjne oraz obwieszczenia o wprowadzeniu na terenie Polski sądów doraźnych względem osób podlegających sądownictwu wojskowemu.

Wystawy
24.05.2021

Wojna polsko-bolszewicka w aktach sądowych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej przechowuje w swoim zasobie bogaty zbiór akt wytworzonych przez sądy działające w XIX i XX w. na terenie działalności Archiwum. Akta te zaskakują swoją wieloaspektowością i mogą być wykorzystywane do różnych badań czy to genealogicznych czy naukowych.

Wystawy
01.05.2021

Rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja miały i mają duże znaczenie dla historycznej pamięci zbiorowej Polaków. W czasach zaborów pobudzały i utrzymywały ideę narodowej i państwowej tożsamości w chwili, kiedy nie mieliśmy własnego państwa lub kiedy państwo to nie było w pełni suwerenne. W czasach niepodległości rocznice te cementowały polskie społeczeństwo i podkreślały własne dziedzictwo historyczne.

Wystawy
01.05.2021

„Gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty?…”

Mija 100 lat od momentu wybuchu III powstania śląskiego, które przesądziło o przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski w 1922 roku. W powstańczych zrywach, w latach 1919, 1920 i 1921, wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy powstańców (ich liczba nie jest do końca znana), głównie mieszkańców Górnego Śląska. 

Wystawy
01.05.2021

Jak powstawał Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach, 1965-1967

W noc z 2 na 3 maja 2021 roku przypada setna rocznica wybuchu III powstania śląskiego. Z tej okazji Archiwum Państwowe w Katowicach przygotowało prezentację o historii budowy Pomnika Powstańców Śląskich w Katowicach. Jednego z najbardziej rozpoznawalnych pomników na Górnym Śląsku, którego trzy skrzydła symbolizują kolejne powstania śląskie. Do prezentacji wykorzystano fotografie i mapy wyłącznie z zasobu Archiwum. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania online naszej nowej wystawy: Jak powstawał Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach, 1965-1967.

szukaj w archiwach
Najczęściej czytane
Bazy danych

Zasób zdigitalizowany: Skany materiałów archiwalnych z naszego zasobu dostępne są bezpłatnie na portalu szukajwarchiwach.gov.pl,…

Zasady udostępniania

Zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2020 Dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach z dnia 3 września 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 11/2020…

Usługi archiwalne

Pliki do pobrania

Formularze

Formularze umieszczone na tej stronie dotyczą najczęściej załatwianych spraw. Należy je wydrukować, a następnie po czytelnym wypełnieniu…

Wystawy
https://katowice.ap.gov.pl/images/uploads/foto/30.12_180_45_1_.jpg
Konfiskata dzwonów

Państwa zaangażowane w I wojnę światową nie brały pod uwagę, że konflikt, w który się uwikłały będzie trwał tak długo.…

https://katowice.ap.gov.pl/images/uploads/foto/%C5%9Al%C4%85ski_Festiwal_Nauki_2021_%287%29.jpg
Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata – 4. edycja”

Na wystawie „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata – 4. edycja” ukazane zostało 15 bezcennych…

https://katowice.ap.gov.pl/images/uploads/foto/IMG-0558.jpg
Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy… Autografy znanych postaci z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach

Archiwum Państwowe w Katowicach posiada w swoim zasobie dużą liczbę dokumentów podpisanych przez postacie, które odznaczyły się…

https://katowice.ap.gov.pl/images/uploads/foto/reklama1_-_Kopia.jpg
Reklama dźwignią handlu - papiery firmowe śląskich zakładów 1847-1937

Rozwój gospodarczy, przypadający na wiek XIX, pociągnął za sobą zapotrzebowanie na stworzenie możliwie taniego i uniwersalnego sposobu…