Konferencje, zebrania naukowe, sympozja


Konferencje, zebrania naukowe, sympozja
24.11.2023

„Patrząc w przeszłość widzieć przyszłość – Mapa Andreasa Hindenberga inspiracją dla naukowców

W siedzibie Archiwum Państwowego w Katowicach 23 listopada br. odbyło się seminarium poświęcone potencjałowi kulturowemu i przyrodniczemu historycznych materiałów kartograficznych.

Konferencje, zebrania naukowe, sympozja
26.05.2023

160. rocznica powstania styczniowego Zebranie naukowe

160. rocznica powstania styczniowego

Zebranie naukowe

Konferencje, zebrania naukowe, sympozja
14.11.2022

Bohaterowie z AK

9.11.2022 r. o godzinie 11.00 odbyło się zebranie naukowe, wernisaż wystawy i prezentacja publikacji pt. Bohaterowie z AK

Konferencje, zebrania naukowe, sympozja
21.10.2022

Zebranie naukowe 19.10.2022

Zebranie naukowe dr Dariusz Węgrzyn: Deportacje Górnoślązaków do ZSRR - nowe ustalenia

Konferencje, zebrania naukowe, sympozja
20.04.2022

Lekcja archiwalna w Oddziale Bielsko-Biała AP w Katowicach

Dnia 5, 6 oraz 8 kwietnia 2022 r. w Oddziale w Bielsku-Białej Archiwum Państwowego w Katowicach gościli uczniowie Zespołu Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej (kółko historyczne oraz dwie Klasy III Technikum).

Konferencje, zebrania naukowe, sympozja
23.06.2021

Promocja publikacji U źródeł Wisły

Konferencje, zebrania naukowe, sympozja
23.06.2021

Zebranie naukowe 26 marca 2019 r.

Konferencje, zebrania naukowe, sympozja
23.06.2021

Oni a idea samorządności na Górnym Śląsku w XX wiek

27 marca 2019 roku o godzinie 17:00 w Bibliotece Publicznej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 15 odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu poświęconego osobom, które wykazały szczególną aktywność publiczną w krzewieniu i obronie idei samorządności na Górnym Śląsku w XX wieku: Oni a idea samorządności na Górnym Śląsku w XX wiek

Konferencje, zebrania naukowe, sympozja
23.06.2021

Uroczystość z okazji setnej rocznicy utworzenia archiwów państwowych

W dniu 7 lutego 2019 r. dr Anna Machej - kierownik Oddziału w Cieszynie i Grażyna Przesmycka otrzymały w Pałacu Prezydenckim odznaczenia państwowe. Serdecznie gratulujemy! W tym dniu na Zamku Królewskim odbyła się również uroczystość z okazji setnej rocznicy utworzenia archiwów państwowych. 

Konferencje, zebrania naukowe, sympozja
23.06.2021

Śląski Festiwal Nauki 2019