Publikacje | Pomoce archiwalne

Zespoły akt do dziejów powstań śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku z lat 1918-1950 w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach

Oprac.: Edward Długajczyk, Piotr Greiner, Sławomira Krupa
Katowice 2011
Cena: 25,00 zł 15 zł

W publikacji wydanej jako tom III serii wydawniczej Archiwum Państwowego w Katowicach zatytułowanej "Archivum Silesiae Superioris" zamieszczone zostały inwentarze zespołów z zasobu katowickiego Archiwum tematycznie związanych z dziejami regionu górnośląskiego w latach 1918-1922 oraz późniejszej, do 1949 roku, aktywności publicznej kombatantów powstańczych:

  • Komisariat Rad Ludowych Śląskich w Sosnowcu 1919-1920,
  • Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska w Bytomiu [1918] 1920-1921 [1923],
  • Naczelna Rada Ludowa na Górnym Śląsku [1919] 1921-1922,
  • Plebiszitkommisarriat für Deutschland Unterkommisarriat Pless (Niemiecki Komisariat Plebiscytowy - Podkomisariat w Pszczynie) 1919-1921 [1922],
  • Związek Powstańców Śląskich, Katowice 1923-1939,
  • Oddziały Młodzieży Związku Powstańców Śląskich Województwa Śląskiego 1928-1939,
  • Klub Powstańców w Katowicach 1933-1939,
  • Związek Peowiaków Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach 1931-1939,
  • Związek Weteranów Powstań Śląskich Zarząd Główny w Katowicach i jednostki podległe 1945-1949 [1950].

Publikacja uzupełniona została indeksami oraz materiałem ikonograficznym.