Publikacje | Pomoce archiwalne

Archiwalia, zbiory biblioteczne i muzealne Górnego Śląska w latach 1939-1945

Sumariusz tematyczny do zespołów w Archiwum Państwowym w Katowicach, Staatsarchiv Kattowitz, Archivberatungstelle Oberschlesien Kattowitz
Antonina Staszków
Katowice 2009
Cena: 25,00 zł 15 zł

Publikacja Archiwalia, zbiory biblioteczne i muzealne Górnego Śląska w latach 1939-1945. Sumariusz tematyczny do zespołów w Archiwum Państwowym w Katowicach Staatsarchiv Kattowitz (Archiwum Państwowe w Katowicach) [1931] 1939-1945 Archivberatungsstelle Oberschlesien Kattowitz (Górnośląski Urząd Porad Archiwalnych w Katowicach) [1935] 1942-1945 w opracowaniu Antoniny Staszków umożliwia łatwe dotarcie do poszukiwanych informacji w niemal kompletnie zachowanych w Archiwum Państwowym w Katowicach zespołach: "Staatsarchiv Kattowitz" i "Archivberatungsstelle Oberschlesien Kattowitz". Stanowią one niezastąpioną bazę do badań nad stratami dóbr kultury Górnego Śląska w czasie II wojny światowej. Należy zaakcentować, że nie tylko historycznego Górnego Śląska, ale również tych ziem małopolskich z przedwojennych województw krakowskiego i kieleckiego, które etapami zostały włączone do III Rzeszy (do rejencji katowickiej i opolskiej tworzących od 1941 roku Prowincję Górnośląską). Uważny badacz odnajdzie w obu zespołach informacje o:

  • skutkach ewakuacji archiwaliów i zbiorów bibliotecznych przeprowadzonych przez polskie władze w sierpniu 1939 roku;
  • poszukiwaniach tych zbiorów przez nazistowskie służby archiwalne w latach 1939-1941;
  • barbarzyńskiej działalności nazistowskich służb archiwalnych w stosunku do zasobów archiwalnych i bibliotecznych definiowanych wówczas jako "polskie", a zwłaszcza "żydowskie";
  • gromadzeniu archiwaliów wytworzonych przez polskie urzędy państwowe w latach 1922-1939;
  • gromadzeniu w drodze rabunku archiwaliów tzw. prywatnych;
  • skutkach ewakuacji archiwaliów i zbiorów bibliotecznych podjętej przez nazistowskie służby archiwalne już w 1943 roku, a zintensyfikowanych w 1944 roku - początkowo do "bezpiecznych" zamków, pałaców i budynków klasztornych w zachodniej części Górnego Śląska, a później tych najcenniejszych historycznie do kopalń soli w Grasleben koło Magdeburga.