Aktualności

Nowa inwestycja w Archiwum Państwowym w Katowicach!

Rusza długo oczekiwana inwestycja w Katowicach! 1 lutego 2024 r. Archiwum Państwowe w Katowicach podpisało umowę na realizację robót budowlanych. W ramach inwestycji „Rozbudowa i przebudowa siedziby Archiwum Państwowego w Katowicach” powstanie kompleks, łączący ze sobą rozbudowane budynki Archiwum oraz nowe obiekty
Nowo wybudowane, nowoczesne magazyny zapewnią miejsce do bezpiecznego przechowywania 20 000 metrów bieżących materiałów archiwalnych. W kompleksie znajdzie się również innowacyjne centrum konferencyjno-wystawiennicze, w którym prowadzone będą m.in. szkolenia w zakresie zabezpieczenia zasobu dla całej sieci archiwalnej, warsztaty i lekcje pokazowe.
Inwestycja zoptymalizuje warunki przechowywania archiwaliów i przyczyni się do lepszego zabezpieczenia dokumentacyjnego dziedzictwa historycznego Górnego Śląska. Ułatwi również użytkownikom korzystanie z zasobu i oferty edukacyjnej Archiwum oraz usprawni pracę archiwistów. 
Generalnym Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w toku postępowania przetargowego, jest Grupa NDI 
Oddanie budynków do użytku planowane jest w 2026 r.