Mapa strony

O archiwum

Kontakt
Sprawozdania
Lokalizacja i zasięg terytorialny
Historia Archiwum w Katowicach

Oddziały

Centrala Katowice
Racibórz
Gliwice
Cieszyn
Bielsko-Biała

Aktualności

Wydarzenia
Komunikaty

Wystawy do wypożyczenia

1922 rok. Przyłączenie Górnego Śląska do Polski i kształtowanie się polskiej administracji w Województwie Śląskim
Archiwum w Regionie. Region w Archiwum. 80-lat Archiwum Państwowego w Katowicach 1932-2012
Był sobie dokument...
Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy… Autografy znanych postaci z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach
Pamięć o powstaniach śląskich w XX wieku. Uczestnicy - Pomniki - Rocznice
Reklama dźwignią handlu - papiery firmowe śląskich zakładów 1847-1937
U źródeł Wisły
Wojciech Korfanty współtwórca II Rzeczypospolitej
Z dziejów Temidy na Górnym Śląsku

Online

„Gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty?…”
„Z płacht klejonych na murach zlatuje Czarną treścią komunikat WRON…”
160. rocznica Powstania Styczniowego
160. rocznica Powstania Styczniowego epizod II
160. rocznica Powstania Styczniowego epizod III
160. rocznica Powstania Styczniowego epizod IV
340 rocznica bitwy pod Wiedniem i pobytu króla Jana III Sobieskiego na Śląsku
Archiwalny wszechświat, czyli wybrane archiwalia dotyczące budowy Planetarium Śląskiego w Chorzowie
Czterdzieści lat po 13 grudnia 1981 roku. Partyjne materiały propagandowe w zasobie Oddziału w Bielsku-Białej Archiwum Państwowego w Katowicach
Droga do Polski - Plebiscyt i powstania na Górnym Śląsku
Filigranowe niedźwiedzie wystawa
Gdzie już nie biją dzwony. Konfiskata dzwonów podczas I i II wojny światowej
Jak powstawał Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach, 1965-1967
Miasto tworzą ludzie różni od siebie, nie zaś podobni
O wizycie Karla Friedericha Schinkla na Górnym Śląsku w lipcu 1832 roku
Rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej
WOJCIECH KORFANTY 1873-1939

Archiwa Rodzinne Niepodległej

Kolekcja Alfreda Ohli legionisty
Kolekcja małżeństwa Cisek z Piekar Śląskich
Kolekcja rodziny Guzy z Michałkowic (Siemianowice Śląskie)
Kolekcja rodziny Przybyłów burmistrza Bielska
Kolekcja Romana Michalewskiego ze Świętochłowic
Listy z KL Auschwitz Jana Górskiego

U źródeł Wisły

U źródeł Wisły - granica na Wiśle
U źródeł Wisły - Jezioro Goczałkowickie
U źródeł Wisły - miasto Wisła
U źródeł Wisły - przeprawy przez Wisłę
U źródeł Wisły - regulacja rzeki
U źródeł Wisły - turystyka
U źródeł Wisły - Wisła w gospodarce
U źródeł Wisły - Wisła w kartografii
U źródeł Wisły - wstęp

800 lat historii Raciborza w dokumencie archiwalnym

ARCHITEKTURA RACIBORZA
PRZEMYSŁ RACIBORZA
RACIBÓRZ - KONIEC STAREGO ŚWIATA 1945
RACIBÓRZ - POCZĄTEK NOWEGO ŚWIATA 1945-1946
RACIBÓRZ POD PANOWANIEM PIASTÓW I PRZEMYŚLIDÓW 1108-1532
RACIBÓRZ W KOMUNISTYCZNEJ POLSCE 1946-1990
RACIBÓRZ W MONARCHII HABSBURGÓW 1532-1648
RACIBÓRZ W MONARCHII HABSBURGÓW 1648-1742
RACIBÓRZ W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI 1990-2017
RACIBÓRZ W PAŃSTWIE NIEMIECKIM 1922-1945
RACIBÓRZ W PAŃSTWIE PRUSKIM 1742-1807
RACIBÓRZ W PAŃSTWIE PRUSKIM I NIEMIECKIM 1807-1922
WIDOKI I MAPY RACIBORZA
ZNANI I MNIEJ ZNANI OBYWATELE RACIBORSKIEGO GRODU

Zarządzanie dokumentacją

Opiniowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej przez podmioty niepaństwowe
Opiniowanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych niepaństwowych jednostek organizacyjnych
Przekazywanie materiałów archiwalnych
Wydawanie zgód na brakowanie dokumentacji
Zasady postępowania z dokumentacją w przypadku pracy zdalnej

Dokumentacja osobowa i płacowa

Bazy danych dokumentacji osobowej i i płacowej
Cennik i formularze w sprawach dokumentacji osobowej i płacowej
Dla osób poszukujących dokumentów do celów emerytalno-rentowych

Zaświadczenia, uwierzytelnione kopie i odpisy

Formularze
Zasady uzyskiwania

Udostępnianie zasobu archiwalnego

Bazy danych
Formularze
Godziny otwarcia czytelni
Katalogi biblioteczne
Udostępnianie materiałów archiwalnych w czytelni w Pszczynie
Usługi archiwalne
Zasady udostępniania

Konserwacja i ratownictwo archiwalne

Konserwacja
Ratownictwo archiwalne

Pomoce archiwalne

Archiwalia, zbiory biblioteczne i muzealne Górnego Śląska w latach 1939-1945
Inwentarz akt Policji Województwa Śląskiego [1911] 1922-1939
Inwentarz zespołu Akta miasta Katowic [1826] 1865-1945 [1953]
Katalog map zespołu Kurator Państwowych Pól Górniczych przy Ministrze Górnictwa w Katowicach [1823] 1945-1954
Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku/Regesty listin uložených v Horním Slezsku
Zespoły akt do dziejów powstań śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku z lat 1918-1950 w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach

Informatory

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie. Informator o zasobie archiwalnym
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach. Informator o zasobie archiwalnym
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie. Informator o zasobie archiwalnym
Archiwum Państwowe w Katowicach. Informator o zasobie archiwalnym

Katalogi wystaw

"Dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma..." Policja Województwa Śląskiego 1922-1939
Był sobie dokument
Katalog wystawy: 1922 rok. Przyłączenie Górnego Śląska do Polski i kształtowanie się polskiej administracji w województwie śląskim
Katalog wystawy: Archiwa Rodzinne Niepodległej. Kolekcje w Archiwum Państwowym w Katowicach A. D. 2020
Katalog wystawy: PLESNIACA Andreasa Hindenberga Z 1636 Roku.
Katalog wystawy: Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji w zasobie archiwalnym oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach
Katalog wystawy: Śląsk był polski – będzie polski!
Katalog wystawy: U źródeł ery industrialnej Śląska
Katalog wystawy: U źródeł Wisły
Miasta Górnego Śląska i Zagłębia. 1939-1945
Powstania śląskie 1919-1920-1921. Uczestnicy-Pomniki-Rocznice
Rok 1945: Dzień powszedni w dokumentach
Wielkie rody, wielka własność.
Wojciech Korfanty współtwórca II Rzeczypospolitej
Z dziejów Temidy na Górnym Śląsku.

Pozostałe publikacje

Akt pamiątkowy objęcia Górnego Śląska przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Dzieje jednego dokumentu
Archiwum w regionie. Region w Archiwum. 80 lat Archiwum Państwowego w Katowicach 1932-2012
Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy… Autografy znanych postaci z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach
Fritz Bracht (1899-1945). Nazistowski zarządca Górnego Śląska w latach II wojny światowej
Między wschodem i zachodem. Ezechel Zivier (1868-1925). Historyk i archiwista
Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku
Oni tworzyli obraz Górnego Śląska w XX wieku
Stare i wreszcie nowe. Nowoczesna siedziba Oddziału w Bielsku-Białej Archiwum Państwowego w Katowicach
W okupowanym mieście. Topografia Katowic w latach 1939-1945
Z dokumentem przez dzieje Raciborskie archiwa i archiwalia

Edukacja i popularyzacja

160. rocznica powstania styczniowego Zebranie naukowe
91 rocznica poświęcenia gmachu Sejmu Śląskiego i Urzędu Wojewódzkiego
Konkurs Archiwum Państwowego w Katowicach pt. „Rodzinna Tradycja”
Mapa Andreasa Hindenberga z 1636 roku na liście UNESCO
Mapa Księstwa Pszczyńskiego z 1636 r. na liście UNESCO
Medal za Długoletnią Służbę dla Sławomira Korby
Oni a idea samorządności na Górnym Śląsku w XX wiek
Promocja publikacji U źródeł Wisły
Śląski Festiwal Nauki 2019
Straszne losy dokumentu
Uroczystość z okazji setnej rocznicy utworzenia archiwów państwowych
Właściciele koszęcińskiego pałacu oraz ich siedziba w okresie od XVII wieku do 1945 roku. Zarys dziejów.
Zapraszamy do QUIZU Zgadnij czyj to podpis/autograf?
Zebranie naukowe 26 marca 2019 r.

Projekty

Apel Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Archidemia - inicjatywa w Oddziale w Bielsku-Białej
Archiwum Państwowe w Katowicach (Oddział w Cieszynie)
Kultura+
Kultura+ w 2012 roku
Kultura+ w latach 2013-2014
Kultura+ w latach 2014-2015
Niech szuflada opowiada – poznaj SWOJĄ historię
Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)
Warsztaty Archiwa Rodzinne Niepodległej

Ciekawostki

91 rocznica poświęcenia gmachu Sejmu Śląskiego i Urzędu Wojewódzkiego
Straszne losy dokumentu
Właściciele koszęcińskiego pałacu oraz ich siedziba w okresie od XVII wieku do 1945 roku. Zarys dziejów.
Zapraszamy do QUIZU Zgadnij czyj to podpis/autograf?

Konferencje, zebrania naukowe, sympozja

160. rocznica powstania styczniowego Zebranie naukowe
Bohaterowie z AK
Lekcja archiwalna w Oddziale Bielsko-Biała AP w Katowicach
Oni a idea samorządności na Górnym Śląsku w XX wiek
Promocja publikacji U źródeł Wisły
Śląski Festiwal Nauki 2019
Uroczystość z okazji setnej rocznicy utworzenia archiwów państwowych
Zebranie naukowe 19.10.2022
Zebranie naukowe 26 marca 2019 r.

Współpraca, konkursy i dotacje

Konkurs Archiwum Państwowego w Katowicach pt. „Rodzinna Tradycja”
Mapa Andreasa Hindenberga z 1636 roku na liście UNESCO
Mapa Księstwa Pszczyńskiego z 1636 r. na liście UNESCO
Medal za Długoletnią Służbę dla Sławomira Korby
Warsztaty edukacyjne pod tytułem „Archiwum zapomnianych technologii”
Wyniki II edycji konkursu pod nazwą „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” dla Województwa śląskiego

Kultura+

Kultura+
Kultura+ w 2012 roku
Kultura+ w latach 2013-2014
Kultura+ w latach 2014-2015

Archiwa Rodzinne Niepodległej

Dzień Darczyńcy 6.12.2022
Konkurs Archiwum Państwowego w Katowicach pt. „Rodzinna Tradycja”
Niech szuflada opowiada – poznaj SWOJĄ historię
Warsztaty Archiwa Rodzinne Niepodległej

Archiwa Pandemii

Apel Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Archidemia - inicjatywa w Oddziale w Bielsku-Białej
Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)