Mapa strony

O archiwum

Kontakt
Sprawozdania
Lokalizacja i zasięg terytorialny
Historia Archiwum w Katowicach

Oddziały

Centrala Katowice
Racibórz
Gliwice
Cieszyn
Bielsko-Biała

Aktualności

Wydarzenia
Komunikaty

Wystawy do wypożyczenia

1922 rok. Przyłączenie Górnego Śląska do Polski i kształtowanie się polskiej administracji w Województwie Śląskim
Archiwum w Regionie. Region w Archiwum. 80-lat Archiwum Państwowego w Katowicach 1932-2012
Był sobie dokument...
Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy… Autografy znanych postaci z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach
Pamięć o powstaniach śląskich w XX wieku. Uczestnicy - Pomniki - Rocznice
Reklama dźwignią handlu - papiery firmowe śląskich zakładów 1847-1937
U źródeł Wisły
Wojciech Korfanty współtwórca II Rzeczypospolitej
Z dziejów Temidy na Górnym Śląsku

Online

„Gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty?…”
„Z płacht klejonych na murach zlatuje Czarną treścią komunikat WRON…”
160. rocznica Powstania Styczniowego
Archiwalny wszechświat, czyli wybrane archiwalia dotyczące budowy Planetarium Śląskiego w Chorzowie
Czterdzieści lat po 13 grudnia 1981 roku. Partyjne materiały propagandowe w zasobie Oddziału w Bielsku-Białej Archiwum Państwowego w Katowicach
Droga do Polski - Plebiscyt i powstania na Górnym Śląsku
Filigranowe niedźwiedzie wystawa
Gdzie już nie biją dzwony. Konfiskata dzwonów podczas I i II wojny światowej
Jak powstawał Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach, 1965-1967
Miasto tworzą ludzie różni od siebie, nie zaś podobni
O wizycie Karla Friedericha Schinkla na Górnym Śląsku w lipcu 1832 roku
Rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej

Archiwa Rodzinne Niepodległej

Kolekcja Alfreda Ohli legionisty
Kolekcja małżeństwa Cisek z Piekar Śląskich
Kolekcja rodziny Guzy z Michałkowic (Siemianowice Śląskie)
Kolekcja rodziny Przybyłów burmistrza Bielska
Kolekcja Romana Michalewskiego ze Świętochłowic
Listy z KL Auschwitz Jana Górskiego

U źródeł Wisły

U źródeł Wisły - granica na Wiśle
U źródeł Wisły - Jezioro Goczałkowickie
U źródeł Wisły - miasto Wisła
U źródeł Wisły - przeprawy przez Wisłę
U źródeł Wisły - regulacja rzeki
U źródeł Wisły - turystyka
U źródeł Wisły - Wisła w gospodarce
U źródeł Wisły - Wisła w kartografii
U źródeł Wisły - wstęp

800 lat historii Raciborza w dokumencie archiwalnym

ARCHITEKTURA RACIBORZA
PRZEMYSŁ RACIBORZA
RACIBÓRZ - KONIEC STAREGO ŚWIATA 1945
RACIBÓRZ - POCZĄTEK NOWEGO ŚWIATA 1945-1946
RACIBÓRZ POD PANOWANIEM PIASTÓW I PRZEMYŚLIDÓW 1108-1532
RACIBÓRZ W KOMUNISTYCZNEJ POLSCE 1946-1990
RACIBÓRZ W MONARCHII HABSBURGÓW 1532-1648
RACIBÓRZ W MONARCHII HABSBURGÓW 1648-1742
RACIBÓRZ W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI 1990-2017
RACIBÓRZ W PAŃSTWIE NIEMIECKIM 1922-1945
RACIBÓRZ W PAŃSTWIE PRUSKIM 1742-1807
RACIBÓRZ W PAŃSTWIE PRUSKIM I NIEMIECKIM 1807-1922
WIDOKI I MAPY RACIBORZA
ZNANI I MNIEJ ZNANI OBYWATELE RACIBORSKIEGO GRODU

Zarządzanie dokumentacją

Opiniowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej przez podmioty niepaństwowe
Opiniowanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych niepaństwowych jednostek organizacyjnych
Przekazywanie materiałów archiwalnych
Wydawanie zgód na brakowanie dokumentacji
Zasady postępowania z dokumentacją w przypadku pracy zdalnej

Dokumentacja osobowa i płacowa

Bazy danych dokumentacji osobowej i i płacowej
Cennik i formularze w sprawach dokumentacji osobowej i płacowej
Dla osób poszukujących dokumentów do celów emerytalno-rentowych

Zaświadczenia, uwierzytelnione kopie i odpisy

Formularze
Zasady uzyskiwania

Udostępnianie zasobu archiwalnego

Bazy danych
Formularze
Godziny otwarcia czytelni
Katalogi biblioteczne
Udostępnianie materiałów archiwalnych w czytelni w Pszczynie
Usługi archiwalne
Zasady udostępniania

Konserwacja i ratownictwo archiwalne

Konserwacja
Ratownictwo archiwalne

Pomoce archiwalne

Archiwalia, zbiory biblioteczne i muzealne Górnego Śląska w latach 1939-1945
Inwentarz akt Policji Województwa Śląskiego [1911] 1922-1939
Inwentarz zespołu Akta miasta Katowic [1826] 1865-1945 [1953]
Katalog map zespołu Kurator Państwowych Pól Górniczych przy Ministrze Górnictwa w Katowicach [1823] 1945-1954
Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku/Regesty listin uložených v Horním Slezsku
Zespoły akt do dziejów powstań śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku z lat 1918-1950 w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach

Informatory

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie. Informator o zasobie archiwalnym
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach. Informator o zasobie archiwalnym
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie. Informator o zasobie archiwalnym
Archiwum Państwowe w Katowicach. Informator o zasobie archiwalnym

Katalogi wystaw

"Dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma..." Policja Województwa Śląskiego 1922-1939
Był sobie dokument
Katalog wystawy: 1922 rok. Przyłączenie Górnego Śląska do Polski i kształtowanie się polskiej administracji w województwie śląskim
Katalog wystawy: Archiwa Rodzinne Niepodległej. Kolekcje w Archiwum Państwowym w Katowicach A. D. 2020
Katalog wystawy: PLESNIACA Andreasa Hindenberga Z 1636 Roku.
Katalog wystawy: Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji w zasobie archiwalnym oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach
Katalog wystawy: Śląsk był polski – będzie polski!
Katalog wystawy: U źródeł ery industrialnej Śląska
Katalog wystawy: U źródeł Wisły
Miasta Górnego Śląska i Zagłębia. 1939-1945
Powstania śląskie 1919-1920-1921. Uczestnicy-Pomniki-Rocznice
Rok 1945: Dzień powszedni w dokumentach
Wielkie rody, wielka własność.
Wojciech Korfanty współtwórca II Rzeczypospolitej
Z dziejów Temidy na Górnym Śląsku.

Pozostałe publikacje

Akt pamiątkowy objęcia Górnego Śląska przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Dzieje jednego dokumentu
Archiwum w regionie. Region w Archiwum. 80 lat Archiwum Państwowego w Katowicach 1932-2012
Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy… Autografy znanych postaci z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach
Fritz Bracht (1899-1945). Nazistowski zarządca Górnego Śląska w latach II wojny światowej
Między wschodem i zachodem. Ezechel Zivier (1868-1925). Historyk i archiwista
Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku
Oni tworzyli obraz Górnego Śląska w XX wieku
Stare i wreszcie nowe. Nowoczesna siedziba Oddziału w Bielsku-Białej Archiwum Państwowego w Katowicach
W okupowanym mieście. Topografia Katowic w latach 1939-1945
Z dokumentem przez dzieje Raciborskie archiwa i archiwalia

Edukacja i popularyzacja

91 rocznica poświęcenia gmachu Sejmu Śląskiego i Urzędu Wojewódzkiego
Konkurs Archiwum Państwowego w Katowicach pt. „Rodzinna Tradycja”
Mapa Andreasa Hindenberga z 1636 roku na liście UNESCO
Mapa Księstwa Pszczyńskiego z 1636 r. na liście UNESCO
Medal za Długoletnią Służbę dla Sławomira Korby
Oni a idea samorządności na Górnym Śląsku w XX wiek
Promocja publikacji U źródeł Wisły
Śląski Festiwal Nauki 2019
Straszne losy dokumentu
Uroczystość z okazji setnej rocznicy utworzenia archiwów państwowych
Właściciele koszęcińskiego pałacu oraz ich siedziba w okresie od XVII wieku do 1945 roku. Zarys dziejów.
Za nami 6. Śląski Festiwal Nauki Katowice – też tam byliśmy!
Zapraszamy do QUIZU Zgadnij czyj to podpis/autograf?
Zebranie naukowe 26 marca 2019 r.

Projekty

Apel Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Archidemia - inicjatywa w Oddziale w Bielsku-Białej
Archiwum Państwowe w Katowicach (Oddział w Cieszynie)
Kultura+
Kultura+ w 2012 roku
Kultura+ w latach 2013-2014
Kultura+ w latach 2014-2015
Niech szuflada opowiada – poznaj SWOJĄ historię
Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)
Warsztaty Archiwa Rodzinne Niepodległej

Ciekawostki

91 rocznica poświęcenia gmachu Sejmu Śląskiego i Urzędu Wojewódzkiego
Straszne losy dokumentu
Właściciele koszęcińskiego pałacu oraz ich siedziba w okresie od XVII wieku do 1945 roku. Zarys dziejów.
Zapraszamy do QUIZU Zgadnij czyj to podpis/autograf?

Konferencje, zebrania naukowe, sympozja

Bohaterowie z AK
Lekcja archiwalna w Oddziale Bielsko-Biała AP w Katowicach
Oni a idea samorządności na Górnym Śląsku w XX wiek
Promocja publikacji U źródeł Wisły
Śląski Festiwal Nauki 2019
Uroczystość z okazji setnej rocznicy utworzenia archiwów państwowych
Zebranie naukowe 19.10.2022
Zebranie naukowe 26 marca 2019 r.

Współpraca, konkursy i dotacje

Konkurs „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” - 2 edycja
Konkurs Archiwum Państwowego w Katowicach pt. „Rodzinna Tradycja”
Mapa Andreasa Hindenberga z 1636 roku na liście UNESCO
Mapa Księstwa Pszczyńskiego z 1636 r. na liście UNESCO
Medal za Długoletnią Służbę dla Sławomira Korby
Warsztaty edukacyjne pod tytułem „Archiwum zapomnianych technologii”

Kultura+

Kultura+
Kultura+ w 2012 roku
Kultura+ w latach 2013-2014
Kultura+ w latach 2014-2015

Archiwa Rodzinne Niepodległej

Dzień Darczyńcy 6.12.2022
Konkurs „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” - 2 edycja
Konkurs Archiwum Państwowego w Katowicach pt. „Rodzinna Tradycja”
Niech szuflada opowiada – poznaj SWOJĄ historię
Warsztaty Archiwa Rodzinne Niepodległej

Archiwa Pandemii

Apel Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Archidemia - inicjatywa w Oddziale w Bielsku-Białej
Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)