Skany materiałów archiwalnych z naszego zasobu dostępne są bezpłatnie na portalu szukajwarchiwach.gov.pl, na stronie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz na stronie Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej i stronie Górnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego.

                              

Zbiory Online
14.06.2021

Akta metrykalne

ASC – Akta Stanu Cywilnego. Określenie na akta metrykalne tworzone według wyznania w poszczególnych kościołach i związkach wyznaniowych przekazywane od początku XIX wieku w formie duplikatów do miejscowo właściwych sądów.

Zbiory Online
13.06.2021

Inne zdigitalizowane materiały archiwalne

Tabela zawiera odnośniki do pozostałych zdigitalizowanych materiałów archiwalnych.