Uwaga - strona w przebudowie

Skany materiałów archiwalnych z naszego zasobu dostępne są bezpłatnie na portalu szukajwarchiwach.gov.pl, na stronie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz na stronie Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej i stronie Górnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego.

                              

Online
16.06.2021

Archiwalia z okresu plebiscytu i powstań śląskich z lat 1918-1922

Tabele zawierają odnośniki do zdigitalizowanych akt metrykalnych.

Online
14.06.2021

Akta metrykalne

Tabele zawierają odnośniki do zdigitalizowanych akt metrykalnych.

ASC – Akta Stanu Cywilnego. Określenie na akta metrykalne tworzone według wyznania w poszczególnych kościołach i związkach wyznaniowych przekazywane od początku XIX wieku w formie duplikatów do miejscowo właściwych sądów.