Skany materiałów archiwalnych z naszego zasobu dostępne są bezpłatnie na portalu szukajwarchiwach.gov.pl, na stronie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz na stronie Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej i stronie Górnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego.

                              

Zbiory online NOWE
31.05.2023

Akta metrykalne

Zbiory online NOWE
10.03.2022

Zdigitalizowane zasoby biblioteczne