Publikacje | Pomoce archiwalne

Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku/Regesty listin uložených v Horním Slezsku

Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku/Regesty listin uložených v Horním Slezsku.

Pomysł na stworzenie katalogu dokumentów wytworzonych do 1500 roku przechowywanych na Górnym Śląsku powstał na seminarium pt. Problemy opracowania i edycji katalogu dokumentów śląskich i prasy, które odbyło się w 1996 roku we Wrocławiu. Na kolejnych roboczych spotkaniach przedstawiciele polskich Archiwów Państwowych w Katowicach, Opolu i Wrocławiu oraz czeskiego Archiwum Krajowego w Opawie (Zemský archiv v Opavě), a także reprezentanci środowisk uniwersyteckich z Katowic, Opola i Wrocławia omówili zakres opracowania katalogu dokumentów przechowywanych w archiwach, bibliotekach i muzeach na Górnym Śląsku, omówiono formę opracowania w formie regestów w języku czeskim lub polskim w zależności od miejsca przechowywania dokumentów oraz zakres czasowy katalogowania powstałych dokumentów. 

Programowi początkowo patronowało Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu we Wrocławiu, które zostało wydawcą pierwszego tomu Regestów w 2004 roku. W związku z rozwiązaniem powyższego Centrum dalsze prace nad projektem przejęły z inicjatywy Piotra Greinera, ówczesnego dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach, polskie archiwa w Katowicach i Opolu oraz czeskie w Opawie. Ponieważ był to od tej pory wspólny projekt polskich i czeskich archiwów, ustalono, że kolejne tomy będą wydawane naprzemiennie przez instytucje polskie i czeskie. Uznając, że tom pierwszy został wydany przez polską instytucję (wrocławskie Centrum), to tom drugi wydała w 2011 roku czeska służba archiwalna, tom trzeci w 2017 roku polska służba archiwalna oraz tom czwarty ponownie w 2011 roku strona czeska.

Tom I mieści 235 regestów dokumentów wystawionych do 1400 roku, tom II zawiera 629 regestów z lat 1401-1450, tom III obejmuje 268 dokumentów z lat 1451-1475 i tom IV z 287 regestami dokumentów z lat 1476-1500. Redaktorami wszystkich tomów byli ze strony polskiej prof. dr hab. Antoni Barciak z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a ze strony czeskiej PhDr. Karel Müller, dyrektor Archiwum w Opawie. 

Recenzentami po stronie polskie wszystkich tomów był prof. dr hab. Tomasz Jurek, a po stronie czeskiej Doc. PhDr. Jaroslav Bakala (tom I) i PhDr. Dalibor Prix, CSc. (tomy II-IV). Regesty opracowali między innymi: Wacław Gojniczek, Pavel Hruboň, Zdzisław Jedynak, Petr Kozák, Sławomira Krupa, Renata Łuczków-Makłowicz, Karel Müller, Henryk Niestrój, Iwona Pietrzyk, Anna Pobóg-Lenartowicz, Aleksandra Starczewska-Wojnar i Ewa Wółkiewicz.

Wszystkie tomy opatrzone są indeksami miejscowymi i osobowymi z tzw. rozwiązaniem.

Regesty  uzyskały w 2013 roku IV Nagrodę „Studiów Źródłoznawczych” im. prof. Stefana K. Kuczyńskiego dla najlepszych polskich książek z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz książkowych edycji źródłowych z zakresu średniowiecza i okresu nowożytnego do końca XVIII wieku za 2012 rok.