Wystawy

W 105 rocznicę odzyskania niepodległości.

      W 2018 roku obchodzono 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji Oddziały w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach przygotowały wspólną wystawę prezentującą materiały archiwalne z okresu 1914-1919 dotyczące procesu odzyskiwania niepodległości. Były to zarówno archiwalia dotyczące czynu zbrojnego, jak i życia codziennego ludności zamieszkującej tereny od Wadowic do Cieszyna, od Oświęcimia do Zawoi. Rok 1918 ukazano na wystawie jako pewien etap w odradzaniu się Rzeczypospolitej Polskiej i jako końcowy akord tego procesu wspomniano wybory do Sejmu Ustawodawczego ze stycznia 1919 roku. W 105. rocznicę odzyskania niepodległości AP w Katowicach przypomina fragmenty tamtej wystawy.

Materiały do wystawy omówiono w:

P. Hudzik, A. Machej : Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w Zachodniej Galicji w zasobie archiwalnym Oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach. Katowice 2018. 

Paweł Hudzik