Zarządzanie dokumentacją


Zarządzanie dokumentacją
22.01.2024

Przekazywanie materiałów archiwalnych

Szczegółowy tryb przekazywania materiałów archiwalnych archiwom państwowym został określony w § 5-8 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743). Kierownik jednostki zawiadamia dyrektora właściwego archiwum państwowego o rozpoczęciu procesu przygotowania materiałów archiwalnych do ich przekazania, podając w piśmie przewodnim dane zawarte w § 6 w/w rozporządzenia.

Zarządzanie dokumentacją
16.06.2021

Wydawanie zgód na brakowanie dokumentacji

Zarządzanie dokumentacją
16.06.2021

Zasady postępowania z dokumentacją w przypadku pracy zdalnej

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, iż na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych zostały zamieszczone najważniejsze zasady postępowania z dokumentacją w jednostkach organizacyjnych w przypadku tzw. pracy zdalnej.