Informatory


Informatory
23.06.2021

Archiwum Państwowe w Katowicach. Informator o zasobie archiwalnym

Opracowanie zbiorowe pod redakcją Piotra Matuszka
Warszawa 2007

Informatory
23.06.2021

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie. Informator o zasobie archiwalnym

Anna Machej, Piotr Matuszek
Katowice 2009

Informatory
23.06.2021

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach. Informator o zasobie archiwalnym

I. Frołow, B. Małusecki, P. Matuszek, J. Wolanin
Katowice 2012

Informatory
23.06.2021

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie. Informator o zasobie archiwalnym

Piotr Matuszek, Joanna Szczepańczyk
Katowice 2009