Udostępnianie zasobu archiwalnego


Udostępnianie zasobu archiwalnego
28.11.2022

Zasady udostępniania

Zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2022 Dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniające zmieniające zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji udostępniania zasobu archiwalnego w pracowniach naukowych Archiwum Państwowego w Katowicach w czasie stanu epidemii SARS-Cov-2 (z późn. zm.)  z dniem 4 lipca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany działania czytelni.

Udostępnianie zasobu archiwalnego
03.05.2022

Godziny otwarcia czytelni

Uwaga! Czasowe zmiany w godzinach otwarcia czytelni dostępne są w Aktualnościach w zakładce Komunikaty

Udostępnianie zasobu archiwalnego
16.06.2021

Katalogi biblioteczne

Udostępnianie zasobu archiwalnego
16.06.2021

Usługi archiwalne

Udostępnianie zasobu archiwalnego
16.06.2021

Formularze

Udostępnianie zasobu archiwalnego
07.06.2021

Bazy danych