Racibórz

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu

ul. Solna 18
47-400 Racibórz

tel. 32 7553377
tel. 32 7553378
e-mail: apraciborz@katowice.ap.gov.pl

Kierownik Oddziału: Krzysztof Langer

Przyjmowanie stron, czytelnia i biblioteka w dniach:

środa:
8.30-16.30
czwartek:
8.30-14.30

Kliknij aby powiększyć

Raciborski oddział Archiwum Państwowego w Katowicach według stanu na dzień 31 grudnia 2020  roku posiadał w swoim zasobie 474 zespołów i zbiorów z ponad 160 tysiącami jednostek archiwalnych o rozmiarze ponad 2,1 kilometrów bieżących akt. 

Obejmuje on materiały wytworzone w okresie od połowy wieku XIV. Do najwartościowszych materiałów należą akta miasta Raciborza (1360-1944), w którym znajdują się m.in. 74 dokumenty pergaminowe oraz akta miasta Żor (1505-1950). Bezcenne materiały zawierają akta Komory Książęcej Zamku w Raciborzu (1701-1938). Z dokumentów cechowych zachowały się z lat 1560-1866 materiały dotyczące cechów: garncarzy, kuśnierzy, sukienników i tkaczy.

Bardzo interesujący materiał badawczy dotyczący zagadnień: politycznych, rolnych, kościelnych, szkolnych, policyjnych, sądowych, wojskowych oraz podatkowo-finansowych posiadają zachowane archiwalia dwóch pruskich urzędów powiatowych (landratur), raciborskiej i rybnickiej, sięgające po XVIII wieku.

Cenny materiał źródłowy pochodzi również z okresu powojennego. Zespoły akt Starostwa Powiatowego w Raciborzu i Rybniku (1945-1950) zachowały ciekawe informacje na temat m.in. kształtowania się przemian ludnościowym od 1945 roku na rybnicko-raciborskim obszarze Górnego Śląska.

Raciborskie archiwum historyczne powstało w sierpniu 1950 roku, jako powiatowy oddział Archiwum w Katowicach. W 1953 roku został podporządkowany nowemu Archiwum wojewódzkiemu w Opolu, w związku z administracyjnym wyodrębnieniem z województwa śląskiego w 1950 roku województwa opolskiego. W wyniku kolejnej reformy administracyjnej w 1975 roku archiwum w Raciborzu podporządkowane zostało na powrót Archiwum w Katowicach. Historię narastania i gromadzenia zasobu archiwalnego należy wiązać z archiwum miejskim. Dokumenty i akta tworzące jego zasób przechowywano do 1945 roku w ratuszu. Zasadnicze zmiany w organizacji archiwum przyniósł początek XX wieku, kiedy to urzędnik magistratu Karl Leib zgromadził w jednym miejscu rozproszone dotąd materiały archiwalne. Istotną role w opracowaniu raciborskich archiwaliów odegrał przedwojenny archiwista Kurt Kudla, sporządzając szczegółowy inwentarz akt miejskich, poprzedzony rozbudowanym wstępem, w którym przedstawił dzieje archiwaliów i sposób ich opracowania. Raciborskim Archiwum kierowali: Franciszek Godula (1950-1951), Wiesław Wyglenda (1951-1958), Jerzy Szukałowski (1960-1983), Janina Czajkowska (1983-2002) i Aleksandra Sieklicka-Wilamowska (2002-2012). Aktualnie Archiwum kieruje Krzysztof Langer.

Racibórz - galeria