Listy z KL Auschwitz Jana Górskiego

Przekazana przez: Tomasz Turek

Jan Górski urodził się 2 listopada 1888 roku w Tarnowskich Górach. Został przywieziony do obozu w Auschwitz z transportem więźniów politycznych wśród 99 Polaków 25 czerwca 1940 roku z obozu przejściowego w Sosnowcu. Otrzymał numer obozowy 1211. Zmarł lub zginął 18 sierpnia 1941 roku w wieku 53 lat.

Listy pisał do żony Marii z domu Górskiej. Ostatni datowany jest 20 lipca 1941 roku. Listy pisane na specjalnych formularzach, o treści obojętnej nie przedstawiającej realnej sytuacji więźniów w KL Auschwitz. Jest w nich troska o najbliższych, pozdrowienia. Ostatnia wiadomością z Obozu w Auschwitz jest telegramem z 20 sierpnia 1941 roku, w którym rodzina została poinformowana o jego śmierci spowodowanej „zapaleniem płuc”.