O archiwum

„Rozbudowa i przebudowa siedziby Archiwum Państwowego w Katowicach”

„Rozbudowa i przebudowa siedziby Archiwum Państwowego w Katowicach”

W 2024 roku rozpoczęliśmy realizację inwestycji „Rozbudowa i przebudowa siedziby Archiwum Państwowego w Katowicach”. W grudniu 2023 r., w toku postępowania przetargowego, wyłoniony został generalny wykonawca - Grupa NDI. Z początkiem lutego 2024 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych. 
Celem przebudowy i rozbudowy Archiwum Państwowego w Katowicach jest zwiększenie dostępu do zasobów kultury poprzez realizację inwestycji obejmującą: 
   • budowę 3 nowych budynków; w tym 2 magazynów (o łącznej powierzchni użytkowej 3253 m 2) i budynku konferencyjno-wystawienniczego (o powierzchni 1490 m 2),
   • przebudowę 3 istniejących budynków (nr 1,9 i 10) w celu połączenia ich przewiązkami komunikacyjnymi z nowo wybudowanymi budynkami.
Inwestycja zapewni:
- właściwe i bezpieczne przechowywanie archiwaliów,
- wolną przestrzeń do przejęcia po 2026 roku ok. 20 000 m.b. archiwaliów,
- rozszerzenie oferty wystawienniczej i popularyzatorskiej Archiwum,
- poprawę warunków pracy archiwistów,
- prowadzenie szkoleń i prezentacji w zakresie zabezpieczenia zasobu dla całej sieci archiwalnej.
Projekt jest finansowany ze środków budżetu państwa - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.