U źródeł Wisły

Rok 2017 uchwałą z dnia 22 czerwca 2016 r. został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Rzeki Wisły. Archiwum Państwowe w Katowicach chcąc również uhonorować królową polskich rzek zorganizowało lokalną wystawę pt.: U źródeł Wisły.

Ekspozycja przedstawia rzekę Wisłę w obecnych granicach województwa śląskiego i została przygotowana na podstawie materiałów archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Katowicach oraz w jego Oddziałach zamiejscowych: Bielsku-Białej, Cieszynie, Gliwicach oraz Pszczynie. W interesujący graficznie sposób ukazuje zwiedzającym znaczenie Wisły na śląskim odcinku jej biegu.

Wystawa składa się z 15 plansz, przedstawiających różne oblicza Wisły. Można zatem zobaczyć rolę rzeki w gospodarce, turystyce, ale także jako naturalną granicę.

W szczególny sposób wyeksponowano miasto Wisłę, jako miejscowość kojarzoną ze źródłami rzeki Wisły. Fakt ten uhonorowano między innymi Pomnikiem Źródeł Wisły, odsłoniętym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego w 1937 roku.

Z uwagi na uniwersalny temat, wystawa jest skierowana zarówno do dzieci w wieku szkolnym, jak i dorosłych, którzy chcą poznać znaczenie rzeki Wisły w historii i kulturze województwa śląskiego.