Publikacje | Pozostałe publikacje

Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy… Autografy znanych postaci z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach

B. Kalinowska-Wójcik, M. Węcki
Katowice 2015
Cena: 40 zł