1922 rok. Przyłączenie Górnego Śląska do Polski i kształtowanie się polskiej administracji w Województwie Śląskim

Z okazji 100. rocznicy przyłączenia polskiej części Górnego Śląska do Rzeczypospolitej Polskiej i powstania województwa śląskiego Archiwum Państwowe w Katowicach przygotowało okolicznościową wystawę i towarzyszący jej katalog pod tytułem: 1922 rok – przyłączenie Górnego Śląska do Polski i kształtowanie się polskiej administracji w Województwie Śląskim

Zaprezentowane na wystawie materiały z zasobu i zbiorów bibliotecznych Archiwum Państwowego w Katowicach oraz jego Oddziałów w Bielsku-Białej i Pszczynie podzielone zostały na dwie grupy tematyczne. W pierwszej części ekspozycji pod tytułem: Przyłączenie Górnego Śląska do Polski zostały przedstawione procedury i ceremoniały związane z przyłączeniem w 1922 roku terenów plebiscytowych do Polski. Pokazano jak w dniu 16 lipca 1922 roku świętowano podpisanie aktu pamiątkowego objęcia Górnego Śląska przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomniano wizytę Józefa Piłsudskiego Naczelnika Państwa w województwie śląskim, która w dniach 26-28 sierpnia 1922 roku zakończyła formalnie obchody zjednoczenia Górnego Śląska z Polską. W drugiej części wystawy zatytułowanej Administracja zostało przedstawione kształtowanie się polskiej administracji w województwie śląskim. Zaprezentowane zostały materiały związane z powstaniem województwa śląskiego, urzędów administracji rządowej i samorządowej, Sejmu Śląskiego, Policji Województwa Śląskiego. Dodatkowo pokazano materiały obrazujące zmiany, które nastąpiły w 1922 roku w administracji kościelnej na terenie województwa. 

Niewątpliwie najcenniejszym z zaprezentowanych na wystawie eksponatów jest Akt pamiątkowy objęcia Górnego Śląska przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podpisany dnia 16 lipca 1922 roku w Katowicach. Dokument ten w 2018 roku został wpisany na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata.

Joanna Snoch

Wystawa przygotowana jest na 11 rollupach, każdy w oddzielnej kasecie. W celu wypożyczenia proszę o kontakt e-mailem: kancelaria@katowice.ap.gov.pl lub promocja@katowice.ap.gov.pl bądź telefonicznie: 32 208 78 16