Publikacje | Pozostałe publikacje

Archiwum w regionie. Region w Archiwum. 80 lat Archiwum Państwowego w Katowicach 1932-2012

Pod red. Barbary Kalinowskiej-Wójcik
Katowice 2012
Cena: 41,00 zł

Praca pod redakcją dr Barbary Kalinowskiej-Wójcik powstała jako publikacja towarzysząca obchodom 80-lecia katowickiego Archiwum. Opowiada o jego historii, zasobie i ludziach, którzy byli z nim związani. Ważnym celem publikacji jest również popularyzacja instytucji w regionie, stąd tytuł wyraźnie odwołujący się do roli jaką Archiwum powinno i odgrywa w regionie jako "skarbnica pamięci" o przeszłości.

Omawiając historię Archiwum Państwowego w Katowicach jej autorzy skupili się przede wszystkim na ukazaniu wszystkich zadań przed nią stojących, a więc gromadzeniu, przechowywaniu, opracowywaniu i udostępnianiu materiałów archiwalnych. Całość wzbogacono o informacje dotyczące działalności naukowej archiwum, funkcjonowania katowickiego oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz Towarzystwa Przyjaciół Archiwum, a także wspomnienia jednego z archiwistów dotyczące przejęcia pod nową siedzibę Archiwum budynków w Katowicach-Józefowcu. Opracowanie uzupełniają zestawienie wybranej bibliografii dotyczącej katowickiego Archiwum oraz wykaz pracowników tej instytucji od momentu jej powołania aż do czasów współczesnych. Tekst skomentowano satyrycznymi rysunkami mgr inż. Bogusława Małuseckiego - kierownika oddziału w Gliwicach.