Kolekcja rodziny Przybyłów burmistrza Bielska

Kolekcja przekazana przez: Małgorzatę Grądziel

Wiktor Przybyła

Zanim w 1933 roku pojawił się w Bielsku jako członek zarządu komisarycznego miasta, był radnym Katowic. Potem został drugim polskim burmistrzem (po Józefie Kobieli) w Bielsku do 1939 roku. Jak czytamy w „Monografii Bielska-Białej” pod redakcją Idziego Panica, poprzez podjęcie robót publicznych na wielką skalę starał się ograniczyć szalejące bezrobocie. Jednym z obiektów w mieście, które są związane z burmistrzem W. Przybyłą, jest oddana w 1932 roku zapora wodna w Wapienicy. W tym okresie otwarto też kąpielisko miejskie na Górnym Przedmieściu i lotnisko sportowe w Aleksandrowicach, z którym radni wiązali duże nadzieje. Uważali, że lotnisko będzie służyć pasażerskim samolotom latającym między Warszawą a stolicami południowej Europy. Późniejsze zdjęcia z przekazanej kolekcji każą przypuszczać, że w 1939 roku burmistrz i jego rodzina wyemigrowali poza granice Polski. Jest patronem jednej z bielsko-bialskich ulic.