Udostępnianie materiałów archiwalnych w czytelni w Pszczynie

Od dnia 2 stycznia 2023 roku w pomieszczeniach dawnego oddziału w Pszczynie będzie działać czytelnia obsługiwana przez Oddział III udostępniania zasobu archiwalnego.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi oraz bezpieczeństwa akt, odwiedziny w czytelni należy wcześniej zarezerwować poprzez:

 e-mail: czytelnia@katowice.ap.gov.pl, tel. 32 208 78 48 lub ePUAP. 

Godziny otwarcia czytelni nie ulegną zmianie i będzie ona czynna jak dotychczas tj. w środy i czwartki w godzinach od 8.30 do 14.30 (po wcześniejszym umówieniu i potwierdzeniu przez pracownika wizyty).

Do Państwa dyspozycji na miejscu pozostanie ponad 80% dotychczas przechowywanych akt. W Pszczynie udostępniane będą następujące zespoły archiwalne:

 1. Starostwo Powiatowe w Pszczynie
 2. Starostwo Pszczyńskie
 3. Wydział Powiatowy w Pszczynie
 4. Wydział Powiatowy w Pszczynie
 5. Obszar Dworski Pszczyna - Zamek
 6. Obszar Dworski Stara Wieś
 7. Obszar Dworski Siedlice
 8. Akta miasta Pszczyny
 9. Archiwum Książąt Pszczyńskich w Pszczynie
 10. Starostwo Powiatowe w Pszczynie
 11. Powiatowa Rada Narodowa w Pszczynie
 12. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pszczynie
 13. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pszczynie
 14. Spuścizna Franciszka Wiery - działacza regionalnego w Pszczynie
 15. Akta gminy Stara Wieś
 16. Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Pszczynie
 17. Urząd Powiatowy w Pszczynie
 18. Zbiór plakatów, afiszy i obwieszczeń
 19. Zbiór fotografii
 20. Urząd Rejonowy w Pszczynie
 21. Starosta Powiatu Pszczyńskiego
 22. Kolekcja Bronisławy Spyry
 23. Gimnazjum Królewskie (ewangelicka Szkoła Książęca) w Pszczynie
 24. Urząd Miasta i Gminy Pszczyna
 25. Państwowe Seminarium Nauczycielskie męskie w Pszczynie
 26. Zbiór akt szkół ekonomicznych w Pszczynie