Udostępnianie materiałów archiwalnych w czytelni w Pszczynie

Od dnia 2 stycznia 2023 roku w pomieszczeniach dawnego oddziału w Pszczynie będzie działać czytelnia obsługiwana przez Oddział III udostępniania zasobu archiwalnego.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi oraz bezpieczeństwa akt, odwiedziny w czytelni należy wcześniej zarezerwować poprzez:

 e-mail: czytelnia@katowice.ap.gov.pl, tel. 32 208 78 48 lub ePUAP. 

Godziny otwarcia czytelni nie ulegną zmianie i będzie ona czynna jak dotychczas tj. w środy i czwartki w godzinach od 8.30 do 14.30 (po wcześniejszym umówieniu i potwierdzeniu przez pracownika wizyty).

Do Państwa dyspozycji na miejscu pozostanie ponad 80% dotychczas przechowywanych akt. W Pszczynie udostępniane będą następujące zespoły archiwalne:

 1. Starostwo Powiatowe w Pszczynie
 2. Starostwo Pszczyńskie
 3. Wydział Powiatowy w Pszczynie
 4. Wydział Powiatowy w Pszczynie
 5. Inspektorat Szkolny w Pszczynie
 6. Obszar Dworski Pszczyna - Zamek
 7. Obszar Dworski Stara Wieś
 8. Obszar Dworski Siedlice
 9. Akta miasta Pszczyny
 10. Archiwum Książąt Pszczyńskich w Pszczynie
 11. Starostwo Powiatowe w Pszczynie
 12. Powiatowa Rada Narodowa w Pszczynie
 13. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pszczynie
 14. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pszczynie
 15. Spuścizna Franciszka Wiery - działacza regionalnego w Pszczynie
 16. Akta gminy Stara Wieś
 17. Powiatowy Inspektorat Szkolny w Pszczynie
 18. Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Pszczynie
 19. Urząd Powiatowy w Pszczynie
 20. Zbiór plakatów, afiszy i obwieszczeń
 21. Zbiór fotografii
 22. Urząd Rejonowy w Pszczynie
 23. Inspektorat Szkolny w Pszczynie
 24. Powiatowy Urząd Szkolny Pszczyna I
 25. Starosta Powiatu Pszczyńskiego
 26. Kolekcja Bronisławy Spyry
 27. Gimnazjum Królewskie (ewangelicka Szkoła Książęca) w Pszczynie
 28. Urząd Miasta i Gminy Pszczyna
 29. Państwowe Seminarium Nauczycielskie męskie w Pszczynie
 30. Państwowe Liceum Pedagogiczne w Pszczynie
 31. Zbiór akt szkół ekonomicznych w Pszczynie