Katalogi biblioteczne

Obecnie online udostępnione są następujące katalogi biblioteczne Archiwum Państwowego w Katowicach:

  • Biblioteka Centrali w Katowicach,
  • Biblioteka Oddziału w Bielsku-Białej,
  • Biblioteka Oddziału w Cieszynie,

Katalogi dostępne są TUTAJ

Trwają prace nad umieszczeniem katalogów bibliotecznych pozostałych oddziałów zamiejscowych. Dostępne katalogi są sukcesywnie uzupełniane. Zbiory biblioteczne są udostępniane wyłącznie w czytelniach archiwalnych, bez możliwości ich wypożyczenia.