Zasady udostępniania

Zgodnie z Zarządzeniem nr 35/2023 Dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych w czytelniach Archiwum Państwowego w Katowicach wprowadza się zmiany działania czytelni od dnia 1 grudnia 2023 r.

Osoba przystępująca do korzystania z zasobu archiwalnego w czytelniach Archiwum Państwowego w Katowicach składa przed dostarczeniem szczegółowych zamówień Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego, podpisanego własnoręcznym podpisem użytkownika, a w razie przesłania formularza Zgłoszenia użytkownika drogą elektroniczną, użytkownik składa podpis na wydruku Zgłoszenia użytkownika przy pierwszej wizycie w Archiwum, chyba że elektroniczny oryginał opatrzył kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym.

Czytelnie w Archiwum czynne są:

w Centrali:

Uwaga! Zmiana organizacji udostępniania akt w Centrali Archiwum Państwowego w Katowicach

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją inwestycji budowlanej na terenie Archiwum Państwowego w Katowicach przy ulicy Józefowskiej 104, od 8 kwietnia 2024 r. do odwołania ulega zmianie organizacja udostępniania materiałów archiwalnych w czytelniach w Centrali Archiwum. Czytelnie będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:30. W celu zapewnienia sprawnej obsługi oraz bezpieczeństwa akt, odwiedziny w czytelni należy wcześniej zarezerwować poprzez:

 e-mail: czytelnia@katowice.ap.gov.pl, tel. 32 208 78 48

Skorzystanie z materiałów archiwalnych w czytelniach będzie możliwe jedynie po wcześniejszym umówieniu i potwierdzeniu wizyty przez pracownika czytelni.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

  • czytelnia główna –  od poniedziałku do piątku od godziny 8.30 do godziny 14.30; lipiec i sierpień: od poniedziałku do piątku od godziny 8.30 do godziny 14.30. Wizytę należy wcześniej zarezerwować poprzez e-mail: czytelnia@katowice.ap.gov.pl, tel. 32 208-78-48
  • czytelnia kartograficzna – z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 3 – od poniedziałku do piątku od godziny 8.30 do godziny 14.30. Wizytę w czytelni kartograficznej należy wcześniej zarezerwować poprzez e-mail: czytelnia.kartografia@katowice.ap.gov.pl, tel. 32 208-78-48 lub ePUAP
  • czytelnia w Pszczynie – z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 4 –  środa i czwartek od godziny 8.30 do godziny 14.30. Wizytę w czytelni w Pszczynie należy wcześniej zarezerwować poprzez e-mail: czytelnia@katowice.ap.gov.pl, tel. 32 208-78-48 lub ePUAP

w Oddziale w Bielsku-Białej - poniedziałek, wtorek i czwartek od godziny 8.30 do godziny 14.30, środa od godziny 8.30 do godziny 16.30. Wizytę można wcześniej zarezerwować poprzez e-mail: apbielsko@katowice.ap.gov.pl, tel. 33 484-81-80 

w Oddziale w Cieszynie - środa od godziny 8.30 do godziny 16.30; czwartek od godziny 8.30 do godziny 14.30. Wizytę można wcześniej zarezerwować poprzez e-mail: apcieszyn@katowice.ap.gov.pl, tel. 33 858-22-01

w Oddziale w Gliwicach -  środa od godziny 8.30 do godziny 16.30; czwartek od godziny 8.30 do godziny 14.30. Wizytę można wcześniej zarezerwować poprzez e-mail: apgliwice@katowice.ap.gov.pl, tel. 32 231-44-40

w Oddziale w Raciborzu -  środa od godziny 8.30 do godziny 16.30; czwartek od godziny 8.30 do godziny 14.30. Wizytę można wcześniej zarezerwować poprzez e-mail: apraciborz@katowice.ap.gov.pl, tel. 32 755-33-77 

 

Szczególnie cenne archiwalia (np. dokumenty pergaminowe) udostępnianie są wyłącznie do godz. 14.00 i każdorazowo zwracane do magazynu. Ponowne korzystanie z nich wymaga złożenia nowego zamówienia.