Zasady udostępniania

Zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2022 Dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniające zmieniające zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji udostępniania zasobu archiwalnego w pracowniach naukowych Archiwum Państwowego w Katowicach w czasie stanu epidemii SARS-Cov-2 (z późn. zm.)  z dniem 4 lipca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany działania czytelni.

 Czytelnie w Archiwum czynne będę:

w Centrali – poniedziałek i środa od godziny 9.00 do godziny 17.30; wtorek, czwartek i piątek od godz. 9.00 do godziny 14.30; lipiec i sierpień: od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do godziny 14.30; we wszystkie dni obowiązuje przerwa; 

w Oddziale w Bielsku-Białej – poniedziałek, wtorek i czwartek od godziny 9.00 do godziny 14.30, środa od godziny 9.00 do godziny 16.30; we wszystkie dni obowiązuje przerwa;

w Oddziale w Cieszynie – środa od godziny 9.00 do godziny 16.30; czwartek od godziny 9.00 do godziny 14.30; we wszystkie dni obowiązuje przerwa;

 w Oddziale w Gliwicach – środa od godziny 9.00 do godziny 16.30; czwartek od godziny 9.00 do godziny 14.30; we wszystkie dni obowiązuje przerwa;

 w Oddziale w Pszczynie – środa i czwartek od godziny 9.00 do godziny 14.30; we wszystkie dni obowiązuje przerwa;

w Oddziale w Raciborzu - środa od godziny 9.00 do godziny 16.30; czwartek od godziny 9.00 do godziny 14.30; we wszystkie dni obowiązuje przerwa;

Od godziny 11.30 do godziny 12.00 obowiązuje przerwa w funkcjonowaniu pracowni naukowych przeznaczona na wietrzenie i dezynfekcję pracowni. W czasie przerwy w funkcjonowaniu pracowni naukowych użytkownicy są zobowiązani do jej opuszczenia

Wizyty w czytelniach może być uzgadniana za pośrednictwem poniższych maili i telefonów:

Centrala Katowice: pracownia@katowice.ap.gov.pl, tel. 32 208 78 48 ; w przypadku zamawiania materiałów kartograficznych wizytę w pracowni naukowej należy uzgodnić za pośrednictwem maila lub telefonu: m.maczka@katowice.ap.gov.pl, tel. 32 208 78 60

Oddział w Bielsku-Białej: apbielsko@katowice.ap.gov.pl, tel. 33 484 81 80

Oddział w Cieszynie: apcieszyn@katowice.ap.gov.pl, tel., 33 858 22 01

Oddział w Gliwicach: apgliwice@katowice.ap.gov.pl, tel. 32 231 44 40

Oddział w Pszczynie: appszczyna@katowice.ap.gov.pl, tel. 32 210 35 60

Oddział w Raciborzu: apraciborz@katowice.ap.gov.pl, tel. 32 755 33 77

Użytkownicy, u których występują zewnętrzne objawy jakiejkolwiek infekcji wirusowej nie zostaną wpuszczeni na teren Archiwum.

Po wejściu do budynku Archiwum użytkownicy są zobowiązani zdezynfekować dłonie w miejscu wskazanym przez pracownika Archiwum.

Na terenie Archiwum użytkownicy poruszają się wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi do pracowni naukowej i wydzielonych pomieszczeń sanitarno-higienicznych.

Decyzja o zamknięciu pracowni naukowych będzie się zmieniać wraz ze zmianą dynamiki wzrostu zachorowalności na COVID-19 na obszarze działania Archiwum Państwowego w Katowicach.  

Serdecznie zapraszamy i przepraszamy za utrudnienia.