Szkice Archiwalno-Historyczne nr 20, 2023

Wersja interaktywna >>

Tak jak w roku poprzednim, postanowiliśmy wykorzystać możliwości prezentowania treści w postaci wydawnictwa multimedialnego wzbogacającego warstwę ilustracyjną. Nowa dekada – nowa szata graficzna. 

Zapraszamy do lektury pasjonujących tekstów historycznych i archiwalnych!

Wojciech Schäffer, Nazwy miejscowości wolnego pszczyńskiego państwa stanowego na mapie Andreasa Hindenberga z 1636 roku w zestawieniu z innymi źródłami od połowy XV do końca XVIII wieku

Rafał Obetkon, Kozłowscy z Kozłowa w pszczyńskim wolnym państwie stanowym w XVI i XVII wieku

Michał Jarnot, Komisja dla Obrotu Ziemią w Andrychowie w latach 1915–1923 

Paweł Parys, Uchodźcy polscy na Górnym Śląsku w wyniku powstań i plebiscytu (1921–1922). Część 1

Aleksandra Starczewska-Wojnar, Pieczęcie gmin wiejskich dawnego powiatu dobrodzieńskiego (1927–1941) 

Joanna Sieranc-Sadza, Akcja specjalna z 1948 roku, czyli sprawdzenie stanu organizacyjnego i sprawności działania urzędów stanu cywilnego w powiecie wadowickim.

Zdzisław Jedynak, Bielscy z Zabrza i Rudy – krewni polskich kronikarzy Marcina i Joachima Bielskich na Górnym Śląsku. 

Jan Krajczok, Potomstwo landrata toszeckiego Ernsta Silviusa von Sacka w źródłach historycznych

Edward Długajczyk, Program badawczy „Polegli w powstaniach śląskich i miejsca ich upamiętnienia”. 

Sprawozdanie Dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach za 2022 rok (Sławomira Krupa)