Uwaga - strona w przebudowie

Szkice archiwalno-historyczne


Szkice archiwalno-historyczne
21.06.2021

Wskazówki dla autorów i recenzentów

„Szkice Archiwalno-Historyczne” (ISSN 1508-275X) to periodyk wydawany przez Archiwum Państwowe w Katowicach od 1998 roku. Powstał on z inicjatywy prof. dr hab. Edwarda Długajczyka, pod redakcją którego ukazały się dwa numery czasopisma: nr 1 w 1998 roku oraz nr 2 w 2000 roku. Od 2007 roku ukazuje się już regularnie co roku, ponadto wydawane są numery specjalne, jak nr 8 w 2011 roku. Czasopismo publikuje teksty zarówno z zakresu historii, głównie z dziejów Śląska, jak i szeroko rozumianej archiwistyki oraz źródłoznawstwa.

Szkice archiwalno-historyczne
23.06.2021

Szkice archiwalno-historyczne nr 17, 2020

Szkice archiwalno-historyczne
23.06.2021

Szkice archiwalno-historyczne nr 16, 2019

Szkice archiwalno-historyczne
23.06.2021

Szkice Archiwalno-Historyczne nr 15, 2018

Szkice archiwalno-historyczne
23.06.2021

Szkice archiwalno-historyczne nr 14, 2017

Szkice archiwalno-historyczne
23.06.2021

Szkice archiwalno-historyczne nr 13, 2016

Szkice archiwalno-historyczne
23.06.2021

Szkice archiwalno-historyczne nr 12, 2015

Szkice archiwalno-historyczne
22.06.2021

Szkice archiwalno-historyczne nr 11, 2014

Szkice archiwalno-historyczne
22.06.2021

Szkice archiwalno-historyczne nr 10, 2013

Szkice archiwalno-historyczne
22.06.2021

Szkice archiwalno-historyczne nr 9, 2012

Szkice archiwalno-historyczne
22.06.2021

Szkice archiwalno-historyczne nr 8, 2011

Szkice archiwalno-historyczne
22.06.2021

Szkice archiwalno-historyczne nr 7, 2011

Szkice archiwalno-historyczne
22.06.2021

Szkice archiwalno-historyczne nr 6, 2010

Szkice archiwalno-historyczne
22.06.2021

Szkice archiwalno-historyczne nr 5, 2009

Szkice archiwalno-historyczne
21.06.2021

Szkice archiwalno-historyczne nr 4, 2008

Szkice archiwalno-historyczne
21.06.2021

Szkice archiwalno-historyczne nr 3, 2007

Szkice archiwalno-historyczne
21.06.2021

Szkice archiwalno-historyczne nr 2, 2000

Szkice archiwalno-historyczne
21.06.2021

Szkice archiwalno-historyczne nr 1, 1998

Szkice archiwalno-historyczne
Najczęściej czytane
Bazy danych dokumentacja
Bazy danych sprawy
Zasady udostępniania dokumentacja
Zasady udostępniania sprawy
Usługi archiwalne dokumentacja
Usługi archiwalne sprawy
Formularze dokumentacja
Formularze dokumentacja
Formularze sprawy
Stan epidemii SARS-Cov-2 aktualnosci