Szkice Archiwalno-Historyczne


Szkice Archiwalno-Historyczne
21.06.2021

Wskazówki dla autorów i recenzentów

„Szkice Archiwalno-Historyczne” (ISSN 1508-275X) to periodyk wydawany przez Archiwum Państwowe w Katowicach od 1998 roku. Powstał on z inicjatywy prof. dr hab. Edwarda Długajczyka, pod redakcją którego ukazały się dwa numery czasopisma: nr 1 w 1998 roku oraz nr 2 w 2000 roku. Od 2007 roku ukazuje się już regularnie co roku, ponadto wydawane są numery specjalne, jak nr 8 w 2011 roku. Czasopismo publikuje teksty zarówno z zakresu historii, głównie z dziejów Śląska, jak i szeroko rozumianej archiwistyki oraz źródłoznawstwa.

Szkice Archiwalno-Historyczne
29.12.2023

Szkice Archiwalno-Historyczne nr 20, 2023

Ukazał się jubileuszowy, dwudziesty numer „Szkiców Archiwalno-Historycznych” wydawanych przez Archiwum Państwowe w Katowicach.

Szkice Archiwalno-Historyczne
14.12.2022

Szkice Archiwalno-Historyczne nr 19, 2022

Już jest! Pierwsza interaktywna publikacja Archiwum Państwowego w Katowicach. Atrakcyjna, wyjątkowa w przekazaniu oraz prezentacji treści i warstwy ilustracyjnej. „Szkice Archiwalno-Historyczne” inne niż zwykle.

Szkice Archiwalno-Historyczne
14.01.2022

Szkice Archiwalno-Historyczne nr 18, 2021

Redakcja: dr hab. Piotr Greiner (redaktor naczelny), dr Barbara Kalinowska-Wójcik (zastępca redaktora naczelnego), Sławomira Krupa (sekretarz) Redaktor tomu: dr Barbara Kalinowska-Wójcik Katowice 2021

Szkice Archiwalno-Historyczne
23.06.2021

Szkice Archiwalno-Historyczne nr 17, 2020

Szkice Archiwalno-Historyczne
23.06.2021

Szkice Archiwalno-Historyczne nr 16, 2019

Szkice Archiwalno-Historyczne
23.06.2021

Szkice Archiwalno-Historyczne nr 15, 2018

Szkice Archiwalno-Historyczne
23.06.2021

Szkice Archiwalno-Historyczne nr 14, 2017

Szkice Archiwalno-Historyczne
23.06.2021

Szkice Archiwalno-Historyczne nr 13, 2016

Szkice Archiwalno-Historyczne
23.06.2021

Szkice Archiwalno-Historyczne nr 12, 2015

Szkice Archiwalno-Historyczne
22.06.2021

Szkice Archiwalno-Historyczne nr 11, 2014

Szkice Archiwalno-Historyczne
22.06.2021

Szkice Archiwalno-Historyczne nr 10, 2013

Szkice Archiwalno-Historyczne
22.06.2021

Szkice Archiwalno-Historyczne nr 9, 2012

Szkice Archiwalno-Historyczne
22.06.2021

Szkice Archiwalno-Historyczne nr 8, 2011

Szkice Archiwalno-Historyczne
22.06.2021

Szkice Archiwalno-Historyczne nr 7, 2011

Szkice Archiwalno-Historyczne
22.06.2021

Szkice Archiwalno-Historyczne nr 6, 2010

Szkice Archiwalno-Historyczne
22.06.2021

Szkice Archiwalno-Historyczne nr 5, 2009

Szkice Archiwalno-Historyczne
21.06.2021

Szkice Archiwalno-Historyczne nr 4, 2008

Szkice Archiwalno-Historyczne
21.06.2021

Szkice Archiwalno-Historyczne nr 3, 2007

Szkice Archiwalno-Historyczne
21.06.2021

Szkice Archiwalno-Historyczne nr 2, 2000

Szkice Archiwalno-Historyczne
21.06.2021

Szkice Archiwalno-Historyczne nr 1, 1998