Publikacje | Pozostałe publikacje

Oni tworzyli obraz Górnego Śląska w XX wieku

Redakcja: Anna Kubica, Janusz Mokrosz

Katowice-Rybnik 2017

cena: 40 zł

Seria książek poświęconych ważnym postaciom związanym z dziejami Górnego Śląska w XX wieku łączy w sobie cechy encyklopedii, biografii i pracy naukowej. Tom drugi ponownie tworzy zbiór 14 artykuł przybliżających postaci naukowców, publicystów i literatów, którzy w swojej twórczości próbowali zmierzyć się z pytaniem czym jest Górny Śląska. Kolejne rozdziały pozwalają poznać bliżej nie tylko sylwetki przedstawionych osób, ale również poglądy i sposób w jaki postrzegali Śląsk i prezentowali go w swojej twórczości. W książce przedstawiono znane nazwiska publicystów (ks. Stanisław Tkocz, Stanisław Ligoń, ks. Emil Szramek, czy też Michał Smolorz), literatów (Zdzisław Hierowski, Kazimierz Gołba) oraz przedstawicieli świata nauki (Jacek Koraszewski, Kazimierz Popiołek, Henryk Rechowicz). Na uwagę zasługują również postaci mniej znane (Paweł Musioł, Roman Lutman), nie zabrakło również miejsca dla kontrowersyjnych nazwisk (Herbert Hupka, Herbert Helmut Czaja czy też Karl Szczodrok). Autorami biogramów i artykułów są zarówno uznani naukowcy (prof. Grażyna Barbara Szewczyk, dr hab. Maciej Fic, dr hab. Jarosław Tomasiewicz) jak i publicyści oraz młodzi historycy wywodzący się z Uniwersytetu Śląskiego.

Spis treści:

 • bł. ks. Emil Szramek (ks. Rafał Śpiewak)
 • Stanisław Ligoń (Joanna Grzonka)
 • Roman Lutman (Anna Kubica)
 • Paweł Musioł (Jarosław Tomasiewicz)
 • Karl Szczodrok (Schodrock) (Renata Sput)
 • Kazimierz Gołba (Agata Krzon-Król)
 • Zdzisław Hierowski (Grażyna Barbara Szewczyk)
 • Jacek Koraszewski (Maciej Fic)
 • Kazimierz Popiołek (Mateusz Sobeczko)
 • Henryk Rechowicz (Janusz Mokrosz)
 • Herbert Hupka (Piotr Sput)
 • Herbert Helmut Czaja (Sebastian Rosenbaum)
 • ks. Stanisław Tkocz (Andrzej Grajewski)
 • Michał Smolorz (Jacek Kurek)