Szkice Archiwalno-Historyczne nr 19, 2022

Już jest! Pierwsza interaktywna publikacja Archiwum Państwowego w Katowicach. Atrakcyjna, wyjątkowa w przekazaniu oraz prezentacji treści i warstwy ilustracyjnej. „Szkice Archiwalno-Historyczne” inne niż zwykle. 

Zapraszamy do oglądania >>>

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie (Piotr Greiner, Barbara Kalinowska-Wójcik) str. 9

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

Jolanta Czuczko, Dorota Jutrzenka-Supryn, Karolina Komsta-Sławińska, Po latach nieobecnościstr. Realizacja projektu konserwacji-restauracji mapy IXNOOPΘOΓPAΦIA PLESNIACA Andreasa Hindenberga z 1636 roku str. 15

Jolanta Czuczko, Dorota Jutrzenka-Supryn, Karolina Komsta-Sławińska, Mapa świadkiem historiistr. Analiza techniki wykonania rękopiśmiennej mapy gospodarczej ziemi pszczyńskiej Andreasa Hindenberga z 1636 roku str. 47

Joanna Strońska-Przybyła, Andreas Hindenberg – szkic biograficzny str. 67

Jiří Brňovják, Wojna trzydziestoletnia i rok 1635 jako „przełomowe momenty” w historii śląskich elit szlacheckich (na przykładzie Promnitzów, wolnych pszczyńskich panów stanowych) str. 79

Jerzy Polak, Andreas Hindenberg na dworze Promnitzastr. Państwo pszczyńskie i jego właściciele str. 123

Jerzy Polak, Drzewo genealogiczne Zygfryda II von Promnitza str. 141

Wacław Gojniczek, Elementy heraldyczne mapy pszczyńskiego wolnego państwa stanowego Andreasa Hindenberga z 1636 roku str. 155

Lucyna Szaniawska, Określenia dokumentu kartograficznego na europejskich mapach regionalnych drugiej połowy XVI i pierwszej połowy XVII wieku str. 169

Jerzy Nita, Jerzy Bstr. Parusel, Zabytkowa mapa pszczyńskiego wolnego państwa stanowego Andreasa Hindenberga z 1636 roku – próba analizy metodą historycznego GIS-u str. 203

Barbara Kalinowska-Wójcik, Sytuacja gospodarcza na ziemi pszczyńskiej w drugiej połowie XVII wieku na podstawie zachowanych rachunków pszczyńskiego wolnego państwa stanowego str. 211

Anna Czajka, Odważne plany – wielkie drzewastr. Archiwalia wielkoformatowe – wyzwania logistyczne, technologiczne i konserwatorskie str. 229

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie Dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach za 2021 rok (Sławomira Krupa) str. 247

NOTY O AUTORACH str. 258

WYKAZ WSPÓŁPRACUJĄCYCH RECENZENTÓW str. 262

PUBLIKACJE ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KATOWICACH 2020–2022 str. 263