Publikacje | Katalogi wystaw

Rok 1945: Dzień powszedni w dokumentach

Anna Flaszewska, Beata Gądzik, Tomasz Hajewski, Mirosław Węcki
Katowice 2006
Cena: 10,00 zł 5 zł

Publikacja "Rok 1945: Dzień powszedni w dokumentach" jest efektem wystawy zatytułowanej "Rok 1945 oczami mieszkańców Śląska i Zagłębia", która miała miejsce w Archiwum Państwowym w Katowicach. Jej celem było ukazanie dnia powszedniego mieszkańców ówczesnego województwa śląsko-dąbrowskiego przez pryzmat dokumentów przechowywanych w zasobie tegoż archiwum.

W publikacji natomiast znalazły się te archiwalia, które - zdaniem autorów - najlepiej oddają atmosferę tamtych trudnych dni. Podzielone one zostały na cztery grupy tematyczne: ostatnie dni Rejencji Katowickiej, bezpieczeństwo, sprawy narodowościowe oraz życie codzienne, a także opatrzone krótkim komentarzem, by ułatwić czytelnikowi ich interpretację.