Publikacje | Katalogi wystaw

Katalog wystawy: Śląsk był polski – będzie polski!

W ramach akcji #zostanwdomu udostępniliśmy darmową wersję (pdf) cyfrową publikacji do pobrania. Zapraszamy do lektury.

Cena: 28 zł
Ryszard Kaczmarek
Katowice 2019

Z okazji 100. rocznicy wybuchu I powstania śląskiego Archiwum Państwowe w Katowicach przygotowało specjalną wystawę Śląsk był polski – będzie polski!, poświęconą temu ważnemu wydarzeniu nie tylko dla województwa śląskiego i opolskiego, ale dla całej Polski. Ideą przewodnią ekspozycji było pokazanie dziejów powstań śląskich z nowej perspektywy – pomocy Państwa Polskiego i Polaków dla Górnego Śląska w okresie walk powstańczych i kampanii plebiscytowej. Archiwa państwowe w Polsce dysponują dużym zasobem źródłowym na temat kontaktów między Polską a Górnym Śląskiem w latach 1918–1922, są to głównie dokumenty, ale także korespondencja prywatna, materiały ikonograficzne i mapy. Materiały te w znacznym stopniu są rozproszone i dzisiaj już rzadko wykorzystywane. Dzięki inicjatywie Archiwum Państwowego w Katowicach i pomocy archiwów państwowych z całej Polski udało się uzyskać szczegółowe informacje na temat tego zasobu oraz wybrać najciekawsze przykłady z zachowanej obszernej dokumentacji. Na wystawie znalazła się tylko niewielka część zbioru potwierdzającego, jak olbrzymi wysiłek w trudnym okresie odbudowy niepodległej Rzeczypospolitej podjęło Państwo Polskie i Polacy, by pomagać przez cztery lata Górnoślązakom. W katalogu zamieszczono wszystkie zdjęcia wykorzystane na wystawie. Ponadto publikacja została wzbogacona o krótki szkic historii powstań śląskich oraz omówienie zasobu źródłowego do badań nad dziejami powstań śląskich dostępnego w archiwach państwowych.