Aktualności

20 czerwca Narodowy Dzień Powstań Śląskich

Archiwum Państwowe w Katowicach zaprasza na wydarzenie.

Świętuj z Archiwum Państwowym w Katowicach 100. rocznicę przyłączenia części Górnego Śląska do Rzeczypospolitej Polskiej i powstania województwa śląskiego.

Program:

19 czerwca 2022 r. w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach 

- wystawa: 1922 rok – przyłączenie Górnego Śląska do Polski i kształtowanie się polskiej administracji w województwie śląskim.

20 czerwca 2022 r godz. 13.00 w siedzibie Archiwum Państwowe w Katowicach

- prelekcja: Joanna Snoch – 1922 rok – wydarzenia, bohaterowie, urzędy.

- oficjale otwarcie wystawy: 1922 rok – przyłączenie Górnego Śląska do Polski i kształtowanie się polskiej administracji w województwie śląskim.

 

1922 ROK – PRZYŁĄCZENIE GÓRNEGO ŚLĄSKA DO POLSKI I KSZTAŁTOWANIE SIĘ POLSKIEJ ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Z okazji 100. rocznicy przyłączenia polskiej części Górnego Śląska do Rzeczypospolitej Polskiej i powstania województwa śląskiego Archiwum Państwowe w Katowicach przygotowało okolicznościową wystawę i towarzyszący jej katalog pod tytułem: 1922 rok – przyłączenie Górnego Śląska do Polski i kształtowanie się polskiej administracji w województwie śląskim

Zaprezentowane na wystawie materiały z zasobu archiwalnego i zbiorów bibliotecznych Archiwum Państwowego w Katowicach oraz jego Oddziałów w Bielsku-Białej i Pszczynie podzielone zostały na dwie grupy tematyczne. W pierwszej części ekspozycji pod tytułem: Przyłączenie Górnego Śląska do Polski zostały przedstawione procedury i ceremoniały związane z przyłączeniem w 1922 roku terenów plebiscytowych do Polski. Pokazano jak w dniu 16 lipca 1922 roku świętowano podpisanie aktu pamiątkowego objęcia Górnego Śląska przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomniano wizytę Józefa Piłsudskiego Naczelnika Państwa w województwie śląskim, która w dniach 26-28 sierpnia 1922 roku zakończyła formalnie obchody zjednoczenia Górnego Śląska z Polską. W drugiej części wystawy zatytułowanej Administracja zostało przedstawione kształtowanie się polskiej administracji w województwie śląskim. Zaprezentowane zostały materiały związane z powstaniem województwa śląskiego, urzędów administracji rządowej i samorządowej, Sejmu Śląskiego, Policji Województwa Śląskiego. Dodatkowo pokazano materiały obrazujące zmiany, które nastąpiły w 1922 roku w administracji kościelnej na terenie województwa. 

Niewątpliwie najcenniejszym z zaprezentowanych na wystawie eksponatów jest Akt pamiątkowy objęcia Górnego Śląska przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podpisany 16 lipca 1922 roku w Katowicach. Dokument ten w 2018 roku został wpisany na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata.

Zdjęcie przedstawia fragment Aktu pamiątkowego objęcia Górnego Śląska przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Katowice, 16 lipca 1922 rok (Archiwum Państwowe w Katowicach, zespół 12/27 Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach, sygn.19)