Aktualności

MDA w Muzeum Zamek w Oświęcimiu spotkanie pn. Handel i usługi w Stadt Auschwitz na podstawie ankiet handlowych oraz usługowych z 1943 roku

Handel i usługi w Stadt Auschwitz na podstawie ankiet handlowych oraz usługowych z 1943 roku

Część I – 9 czerwca 2022 roku

 

9 czerwca 2022 roku, przy okazji Międzynarodowego Dnia Archiwisty, Joanna Sieranc-Guzdek, na co dzień starszy kustosz w Oddziale Bielsko-Biała Archiwum Państwowego w Katowicach wraz z Barbarą Daczyńską, współautorką filmu dokumentalnego „Auschwitz - w sieci dobra”, zaprezentowały prezentację historyczną dotyczącą miasta Oświęcimia w okresie okupacji niemieckiej, pokazanego od strony handlu i usług. Prezentacja z udziałem ok. 50 osób odbyła się MUZEUM ZAMEK w Oświęcimiu.

Pomysł na opracowanie tematu handlu w Oświęcimiu w czasie drugiej wojny światowej zrodził się z ciekawości, jak wyglądało wtedy miasto - gdzie chodziło się po chleb czy mleko, ale również, gdzie można było naprawić buty czy odebrać kartki żywnościowe. W zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej przechowuje się zaledwie pół metra bieżącego różnego rodzaju dokumentów z lat 1939-1944 dotyczących miasta Oświęcim. Z tego względu ankiety dla zakładów usługowych i handlowych wypełnione na żądanie niemieckiego burmistrza w 1943 roku stanowią cenne źródło informacji, a mapa sporządzona dla centrum Oświęcimia na początku wojny pozwala na zlokalizowanie konkretnych sklepów i punktów usługowych w przestrzeni miasta. Podczas prelekcji, oprócz informacji zawartych w ankietach, zostały zaprezentowane niepublikowane dotąd zdjęcia z okresu okupacji niemieckiej.

Część pierwsza prezentacji objęła wstępne informacje o Oświęcimiu w 1943 roku oraz Głównym Urzędzie Powierniczym Wschód jako najważniejszej instytucji do przeprowadzenia grabieży mienia obywateli w polskich miastach wcielonych do Rzeszy Niemieckiej. Zaprezentowano informacje, zachowane przykładowe dokumenty i fotografie obrazujące handel i usługi w mieście poczynając od Marktplatz (Rynek Główny), Friedrichstrasse (ul. Żydowska), Eichenstrasse (ul. Mickiewicza), Glückaufstrasse (ul. Sienkiewicza), Kleiner Ring (Mały Rynek), Piastenstrasse (ul. Piastowska) oraz Grosser Ring (Plac Kościuszki). Na kolejnym spotkaniu 23 czerwca 2022 roku, również w MUZEUM ZAMEK w Oświęcimiu, odbędzie się druga cześć prezentacji.

 

Joanna Sieranc-Guzdek