Aktualności

Śląski Festiwal Nauki

Już 9 października 2021 roku rozpoczyna się 5. edycja Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach, a 10 października spotkamy się z publicznością festiwalową na bulwarach nad katowicką Rawą. Stanowisko Archiwum Państwowego w Katowicach znajdzie się w strefie nauk humanistyczno-społecznych.

Tematyka tegorocznego spotkania:

W domu można wiele – o samodzielnym zabezpieczaniu dokumentów

Na stanowisku zostaną zaprezentowane metody ochrony dokumentów w warunkach domowych. Specjaliści-konserwatorzy pokażą jakie prace można samodzielnie wykonać w domu oraz jakich, powszechnie dostępnych materiałów można użyć do tego celu. Zadaniem pokazu jest propagowanie prawidłowych i bezpiecznych metody reperacji dokumentów papierowych, które można przeprowadzać samodzielnie w domu.

Za zamkniętymi drzwiami – wizyta w pracowni konserwacji archiwaliów

Na stanowisku uczestnicy będą mogli zapoznać się z najważniejszymi etapami konserwacji dokumentów -  od oczyszczania i kąpieli papieru po uzupełnianie ubytków masą papierową i digitalizację. Odwiedzający będzie mógł zapoznać się z profesjonalnymi metodami, które aktualnie stosowane są w restauracji akt oraz zadać pytania, na które odpowiedzą doświadczeni konserwatorzy.

Ponadto na katowickim Rynku prezentowana będzie wystawa „Pamięć Polski” przygotowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych z okazji 4.edycji wpisu na „Polską Listę Krajowego Programu UNESCO Pamięć Świata”, gdzie został też wpisany obiekt Archiwum Państwowego w Katowicach: rękopiśmienna mapa Wolnego Stanowego Państwa Pszczyńskiego wykreślona przez Andreasa Hindenberga w 1636 roku.