komunikat

Informacja o ograniczeniach w udostępnianiu materiałów archiwalnych w czytelniach Archiwum Państwowego

Obecnie występują utrudnienia w dostępie do poniższych zespołów archiwalnych w Centrali w Katowicach oraz w Oddziałach w Bielsku-Białej, Cieszynie i Raciborzu. Za utrudnienia przepraszamy.

Centrala Katowice

(z uwagi na przeprowadzane prace związane z opracowywaniem, konserwacją i digitalizacją):

112/22 Powiatowy Urząd Szkolny Pszczyna II w Mikołowie

12/27 Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach, Wydział Administracyjny

12/77 Niemiecki Związek Narodowy na Śląsku Polskim t.z. w Katowicach, sygn. 804-959

12/396 Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach – spisy nr 11 – 21

12/770 Starostwo Powiatowe Będzińskie, sygn.. 1190 - 1266

12/776 Akta miasta Sosnowca, spis nr 2

12/839 Archiwum Górnicze z Dąbrowy Górniczej

12/880 Starostwo Powiatowe w Zawierciu, sygn. 1/1 – 1/132

12/945 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Zawierciu

12/957 Towarzystwo Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich Sp. Akc. w Sosnowcu

12/1093 C. K. Sąd Powiatowy w Krzeszowicach

12/1139 Starostwo Powiatowe Olkuskie, spis nr 1

12/1143 Akta gminy Jangrot

12/1150 Akta gminy Skała

12/1152 Akta gminy Sułoszowa

12/1160 Akta gminy Krzeszowice

12/1162 Akta gminy Nowa Góra

12/1213 Sąd Grodzki w Krzeszowicach

12/1223 Akta miasta Krzeszowic

12/1224 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Krzeszowicach

12/1225 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krzeszowicach

12/1236 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Okleśnej

12/1237 Prezydium Gromadzkiej rady Narodowej w Porębie – Żegoty

12/1238 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Regulicach

12/1255 Liceum Pedagogiczne w Krzeszowicach

12/1664 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kwaczale

12/1666 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nawojowej Górze

12/1668 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowej Górze

12/1669 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Paczółtowicach

12/1670 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudawie

12/1671 Prezydium Gromadzkiej rady Narodowej w Siedlcu

12/1672 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tenczynku

12/1673 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Filipowskiej

12/1793 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach

12/1831 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Jaworznie

12/1926 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bielsku-Białej

 

Oddział w Bielsku-Białej

W związku z przekazaniem do zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie zespołów archiwalnych 13/560, Akta miasta Kęty, 13/626 Akta rodu Russockich, 13/767Akta Rudzińskich z Osieka, 13/982 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Toporzysku, 13/1005 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Osielcu, 13/1010 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łętowni, 13/1011 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sidzinie, 13/1142 Gminna Rada Narodowa w Bystrej-Sidzinie, przechowywanych dotychczas w zasobie Oddziału w Bielsku-Białej AP w Katowicach, informujemy, że zespoły te nie będą już dostępne w zasobie Oddziału w Bielsku-Białej AP w Katowicach. Informacje o zespołach zostały również wycofane z www.szukajwarchiwach.gov.pl, z zakładki Oddziału w Bielsku-Białej. 

Ponadto informujemy, że w najbliższym czasie nie będą dostępne oryginały materiałów archiwalnych z zasobu Oddziału w Bielsku-Białej AP w Katowicach o sygnaturach : 13/8/2/1-2/4, 13/10/1, 13/91/1-3, 13/93/1, 13/96/1, 13/97/1-6, 13/99/1-11, 13/100/1-6, 13/102/1, 37, 13/105/18, 13/112/1, 13/366/5, 1740, 13/362/520, 526, 527, 13/424/1, 13/476/32, 13/493/1-2, 13/768/176, 13/885/MŻ 2, 256, 257, 13/908/84-85, 13/909/335-339, 343, 344, 13/1029/3-6, 13/1064/2, 154/6, 349, 542/2, 476, 522, 495/15, 13/1075/14, 188, 13/1096/1-4, 13/1234/2, 368. Materiały te poddawana są procesowi konserwacji i digitalizacji w pracowni konserwatorskiej AP w Katowicach.

Oddział w Cieszynie

(z uwagi na przeprowadzane prace związane z opracowywaniem, konserwacją i digitalizacją)

Zespół nr 14/3 Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego

Oddział w Raciborzu

(z uwagi na przeprowadzane prace związane z opracowywaniem, konserwacją i digitalizacją)

18/95 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bujakowie 1800-1874, sygn. 1-157
18/118 Akta stanu cywilnego gmin żydowskich powiatu rybnickiego 1810-1877, sygn. 1-32
18/13 Akta stanu cywilnego 1800-1954:

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Bieńkowicach 1800-1845, sygn. 1-119
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu (tylko gmina Bosacz) 1821-1838, sygn. 120-123
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Cyprzanowie 1800-1846, sygn. 124-244
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Dziergowicach 1849-1874, sygn. 245
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Gamowie 1857-1874, sygn. 246
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Grudyni Wielkiej, 1815-1822, sygn. 247-248
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Krowiarkach, 1800-1847, sygn. 249-332