komunikat

Informacja o ograniczeniach w udostępnianiu materiałów archiwalnych w pracowniach naukowych Archiwum Państwowego

Obecnie występują utrudnienia w dostępie do poniższych zespołów archiwalnych w Centrali w Katowicach oraz w Oddziałach w Bielsku-Białej, Cieszynie, Pszczynie i Raciborzu. Za utrudnienia przepraszamy.

Centrala Katowice

(z uwagi na przeprowadzane prace związane z opracowywaniem, konserwacją i digitalizacją)

Zespół nr 12/5 Sąd Obwodowy w Mysłowicach – spisy nr: 2, 6, 7, 8, 13, 14, 15
Zespół nr 12/27 Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach, Wydział Administracyjny
Zespół nr 12/396 Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach – spisy nr 1 – 21
Zespół nr 12/494 Zbiór akt personalnych pracowników niemieckiego wymiaru sprawiedliwości
Zespół nr 12/497 Zjednoczenie Górniczo-Hutnicze Metali Nieżelaznych w Katowicach
Zespół nr 12/762 Zakłady karne i obozy pracy na terenie województwa katowickiego – zbiór ksiąg ewidencyjnych więźniów sygn. 228-291
Zespół nr 12/776 Akta miasta Sosnowca, spis nr 2
Zespół nr 12/839 Archiwum Górnicze z Dąbrowy Górniczej
Zespół nr 12/945 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Zawierciu
Zespół nr 12/957 Towarzystwo Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich Sp. Akc. w Sosnowcu
Zespół nr 12/995 Sąd Grodzki w Będzinie
Zespół nr 12/1419 Królewski Sąd Obwodowy w Lublińcu (nie są zablokowane materiały z inwentarza)
Zespół nr 12/1793 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach
Zespół nr 12/1918 Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Polskiej w Katowicach i jednostki podległe
Zespół nr 12/1926 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bielsku-Białej
Zespół nr 12/2593 Urząd Stanu Cywilnego w Załężu, sygn. 129 – 222

Oddział w Bielsku-Białej

(z uwagi na przeprowadzane prace związane z opracowywaniem, konserwacją i digitalizacją)

Zespół nr 13/105 Cech Sukienników w Bielsku, sygn. 6, 7.Zespół nr 13/382, Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. "Juliana Marchlewskiego" w Starej Wsi
Zespół nr 13/711, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "WYZWOLENIE" w Pisarzowicach
Zespół nr 13/382, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. PKWN w Dankowicach
Zespół nr 13/566, C.k. Sąd Powiatowy w Andrychowie
Zespół nr 13/1034, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rycerce Dolnej
Zespół nr 13/1035, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rycerce Górnej
Zespół nr 13/1036, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rajczy

Oddział w Cieszynie

(z uwagi na przeprowadzane prace związane z opracowywaniem, konserwacją i digitalizacją)

Zespół nr 14/3 Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego

Oddział w Pszczynie

(z uwagi na przeprowadzane prace związane z opracowywaniem, konserwacją i digitalizacją)

Zespół nr 17/53 Archiwum Książąt Pszczyńskich dział XVIII – kartografia
Zespół nr 17/415 Urząd Stanu Cywilnego w Pawłowicach

Oddział w Raciborzu

(z uwagi na przeprowadzane prace związane z opracowywaniem, konserwacją i digitalizacją)

Zespół nr 18/95 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bujakowie 1800-1874, sygn. 1-157
Zespół nr 18/118 Akta stanu cywilnego gmin żydowskich powiatu rybnickiego 1810-1877, sygn. 1-32
Zespół nr 18/13 Akta stanu cywilnego 1800-1954:

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Bieńkowicach 1800-1845, sygn. 1-119
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu (tylko gmina Bosacz) 1821-1838, sygn. 120-123
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Cyprzanowie 1800-1846, sygn. 124-244
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Dziergowicach 1849-1874, sygn. 245
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Gamowie 1857-1874, sygn. 246
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Grudyni Wielkiej, 1815-1822, sygn. 247-248
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Krowiarkach, 1800-1847, sygn. 249-332