komunikat

Informacja o ograniczeniach w udostępnianiu materiałów archiwalnych w pracowniach naukowych Archiwum Państwowego

Obecnie występują utrudnienia w dostępie do poniższych zespołów archiwalnych w Centrali w Katowicach oraz w Oddziałach w Bielsku-Białej, Cieszynie, Pszczynie i Raciborzu. Za utrudnienia przepraszamy.

Centrala Katowice

(z uwagi na przeprowadzane prace związane z opracowywaniem, konserwacją i digitalizacją)

12/5 Sąd Obwodowy w Mysłowicach – spisy nr: 2, 6, 7, 8, 13, 14, 15

12/27 Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach, Wydział Administracyjny

12/180 Zbiór fotografii i rycin

12/396 Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach – spisy nr 1 – 21

12/497 Zjednoczenie Górniczo-Hutnicze Metali Nieżelaznych w Katowicach

12/776 Akta miasta Sosnowca, spis nr 2

12/839 Archiwum Górnicze z Dąbrowy Górniczej

12/945 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Zawierciu

12/957 Towarzystwo Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich Sp. Akc. w Sosnowcu

12/1139 Starostwo Powiatowe Olkuskie, spis nr 1

12/1793 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach

12/1926 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bielsku-Białej

12/2115 Wydział Powiatowy w Olkuszu, spisy zdawczo - odbiorcze

12/2593 Urząd Stanu Cywilnego w Załężu, sygn. 129 – 222

Oddział w Bielsku-Białej

(z uwagi na przeprowadzane prace związane z opracowywaniem, konserwacją i digitalizacją)

13/105 Cech Sukienników w Bielsku, sygn. 6, 7
13/186 Spółka Gruntowa dla Prowincji Górnośląskiej z o.o. w Katowicach Oddział w Bielsku
13/246 Aleksandrowickie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Allen" w Bielsku-Białej
13/500 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzezince
13/566 C.k. Sąd Powiatowy w Andrychowie
13/974 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Świnnej
13/999 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trzebini
13/1071 Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Powiatowy w Żywcu
13/1433 Fabryka Maszyn Elektrycznych "Celma" w Cieszynie

Oddział w Cieszynie

(z uwagi na przeprowadzane prace związane z opracowywaniem, konserwacją i digitalizacją)

Zespół nr 14/3 Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego

Oddział w Pszczynie

(z uwagi na przeprowadzane prace związane z opracowywaniem, konserwacją i digitalizacją)

Zespoły wymienione w oddzielnym komunikacie

Oddział w Raciborzu

(z uwagi na przeprowadzane prace związane z opracowywaniem, konserwacją i digitalizacją)

Zespół nr 18/95 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bujakowie 1800-1874, sygn. 1-157
Zespół nr 18/118 Akta stanu cywilnego gmin żydowskich powiatu rybnickiego 1810-1877, sygn. 1-32
Zespół nr 18/13 Akta stanu cywilnego 1800-1954:

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Bieńkowicach 1800-1845, sygn. 1-119
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu (tylko gmina Bosacz) 1821-1838, sygn. 120-123
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Cyprzanowie 1800-1846, sygn. 124-244
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Dziergowicach 1849-1874, sygn. 245
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Gamowie 1857-1874, sygn. 246
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Grudyni Wielkiej, 1815-1822, sygn. 247-248
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Krowiarkach, 1800-1847, sygn. 249-332