Zbiory Online

Archiwalia z okresu plebiscytu i powstań śląskich z lat 1918-1922

Tabela zawiera odnośniki do zdigitalizowanych archiwaliów z okresu plebiscytu i powstań śląskich z lat 1918-1922.


Numer zespołu

Nazwa zespołu

Uwagi

12/15

Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska w Bytomiu [1918] 1920-1921 [1923]

Z zasobu AP Katowice - Centrala

12/16

Naczelna Rada Ludowa na Górnym Śląsku [1919] 1921-1922

Z zasobu AP Katowice - Centrala

12/24

Komisariat Rad Ludowych Śląskich w Sosnowcu 1919-1920

Z zasobu AP Katowice - Centrala

12/66

Związek Powstańców Śląskich, Katowice 1923-1939

Z zasobu AP Katowice - Centrala

12/67

Oddziały Młodzieży Związku Powstańców Śląskich Województwa Śląskiego 1928-1939

Z zasobu AP Katowice - Centrala

12/273

Związek Weteranów Powstań Śląskich Zarząd Główny w Katowicach i jednostki podległe 1945-1949 [1950]

Z zasobu AP Katowice - Centrala

12/470

Związek Peowiaków Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach 1931-1939

Z zasobu AP Katowice - Centrala

12/2146

Klub Powstańców w Katowicach 1933-1939

Z zasobu AP Katowice - Centrala

15/309

Wydział Aprowizacyjny Międzysojuszniczej Komisji w Gliwicach [Ernährungsausschuss der Internallierten Kommission Gleiwitz]

Z zasoby Oddziału w Gliwicach

17/7

Niemiecki Komisariat Plebiscytowy - Podkomisariat w Pszczynie [Plebiszitkommissariat für Deutschland - Unterkommissariat Pless] 1919-1921 [1922]

Z zasobu Oddziału w Pszczynie

Patrz szerzej: Zespoły akt do dziejów powstań śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku z lat 1918-1950 w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach. Do druku przygotowali E. Długajczyk, P. Greiner, S. Krupa. Katowice 2011.
Ponadto polecamy inne archiwalia z lat 1918-1922 zdigitalizowane przy współpracy z Archiwum Państwowym w Katowicach:

  1. Akta Powstania Śląskie 1919-1921 z zasobu Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.
  2. Akta Powstania Górnośląskie 1919-1921 z zasobu Centralnego Archiwum Wojskowego.