Pozostałe | Projekty | | Archiwa Pandemii

Archidemia - inicjatywa w Oddziale w Bielsku-Białej

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej rozpoczyna inicjatywę pod nazwą „ARCHIDEMIA”. Ma ona na celu popularyzację zasobu archiwalnego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Akcja ma na celu wypełnienie „wewnętrznej pustki”, jaka z pewnością powstała po zamknięciu Archiwów dla użytkowników z zewnątrz.

Do osób chcących przystąpić do inicjatywy, będą rozsyłane co jakiś czas wiadomości za pośrednictwem e-mail, zawierające kopie wybranego materiału archiwalnego wraz z krótkim komentarzem. Może to być dokument, ulotka, fotografia, której treść jest na tyle ciekawa, humorystyczna lub unikatowa, że warto zapoznać z nią szersze grono odbiorców. Materiały będą w głównej mierze dotyczyć obszaru działania Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej (miasto Bielsko-Biała, powiat bielski, oświęcimski, suski, wadowicki, i żywiecki), ale nie tylko. Prezentowane będą także materiały archiwalnego dotyczące szerszej tematyki, zawsze jednak z zasobu bielsko-bialskiego Archiwum. 

Jeżeli chcesz przystąpić do akcji, wyślij wiadomość na adres archidemia@katowice.ap.gov.pl – z tego też adresu będą rozsyłane materiały w ramach „Archidemii”. Akcja startuje 26 maja 2020 r.

W oczekiwaniu proponujemy zapoznać się z niżej zamieszczonym dokumentem, z zespołu nr 13/467 Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej. Dotyczy on funkcjonowania służby zdrowia w Białej Krakowskiej  – aktualnego tematu w dzisiejszych (nie tylko epidemicznych) czasach. Z jakimi problemami musiano się mierzyć 70 lat temu?