Uwaga - strona w przebudowie

Wystawy | Czynne

Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata – 4. edycja”

Na wystawie „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata – 4. edycja” ukazane zostało 15 bezcennych obiektów dziedzictwa wpisanych w tym roku na Listę. To unikalne dokumenty powstałe w okresie od średniowiecza do II wojny światowej, które wywarły znaczący wpływ na polskie dzieje i kulturę

Jednym z obiektów jest wielkoformatowa wielobarwna rękopiśmienna mapa z 1636 roku, która została wykonana przez projektanta twierdz śląskich Andreasa Hindenberga na zamówienie panującego ówcześnie w górnośląskim Wolnym Stanowym Państwie Pszczyńskim (Freie Standesherrschaft Pless) hrabiego Seyfrieda II von Promnitz. Miała pomóc w inwentaryzacji dóbr pszczyńskich po przejściu na tym terenie wojny trzydziestoletniej (1681-1648) oraz w rozgraniczeniu terenów spornych między rodem Promnitz a miejscową szlachtą.

Jej walory historyczne i poznawcze podnosi forma graficzna – ozdobne kartusze z herbami Panów na Pszczynie i szlachty pszczyńskiej.

Mapa Hindenberga w zakresie skali, rozmiarów i szczegółowości zamieszczonych na niej treści jest unikatem na skalę europejską. Pokazuje krzyżowanie się na ziemi pszczyńskiej różnych wpływów europejskich, czeskich, węgierskich i polskich, silnych zwłaszcza w czasie panowania Jagiellonów w Czechach, Węgrzech i Polsce.

Przechowywana w archiwum rodowym Panów na Pszczynie ocalała w czasie II wojny światowej. Od 1950 r. znajduje się w Archiwum Państwowym w Katowicach.

Wystawę będzie można oglądać od 9. października do 1. listopada 2021 roku na katowickim Rynku.

Zobacz również

Pozostałe
10.10.2021

Fotorelacja ze Śląskiego Festiwalu Nauki

Fotorelacja ze Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice.