Publikacje | Pomoce archiwalne

Regesty listin ulozenych v Hornim Slezsku/Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku. Sv./T. III (1451-1475)

Cena: 30,00 zł

Trzeci tom Regestów dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku/Regestů listin uložených v Horním Slezsku obejmuje regesty dokumentów z lat 1451–1475 oraz 47 znalezionych dodatkowo dokumentów z wcześniejszego okresu. Niniejszy tom obejmuje łącznie 276 regestów dokumentów, a w tym 25 transumptów. Największa ilość pochodzi z Archiwum Państwowego w Opolu, a zwłaszcza z zespołu Akta miasta Nysy.

Następnie z polskiej strony są reprezentowane Archiwum Państwowe w Katowicach i jego oddziały w Cieszynie, Pszczynie, Gliwicach i Raciborzu. Po czeskiej stronie przeważa ilością opracowanych dokumentów centrala Krajowego Archiwum w Opawie (Zemský archiv v Opavě), a zwłaszcza zespół Śląskie Archiwum Stanowe w Opawie (Slezský stavovský archiv Opava), a także dokumenty z powiatowych archiwów państwowych w Karwinie i Opawie. Tylko pojedyncze pochodzą z powiatowych archiwów państwowych w Bruntálu, Jeseníku i w Novým Jičínie.

Od początku przyjęto założenie, że wydawnictwo obejmie cały historyczny Górny Śląsk, czyli obszar działalności archiwów państwowych w Katowicach, Opolu i Opawie. Tom pierwszy obejmował dokumenty do 1400 roku i został wydany w 2004 roku, tom drugi lata 1401 – 1450, a wydano go w 2011 roku. Planowane jest opracowanie i wydanie tomu czwartego (ostatniego), obejmującego lata 1476 – 1500. Współwydawcami projektu są Archiwum Państwowe w Katowicach, Archiwum Państwowe w Opolu i Archiwum Krajowe w Opawie (Zemský archiv v Opavě). Redaktorami wydawnictwa są prof. dr hab. Antoni Barciak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i dr Karel Müller, dyrektor Archiwum Krajowego w Opawie.