Za nami 6. Śląski Festiwal Nauki Katowice – też tam byliśmy!

  1. W dniach 4 i 5 grudnia br. (niedziela i poniedziałek) Archiwum Państwowe w Katowicach  miało stanowisko pokazowe w strefie nauk humanistyczno-społecznych, w sali wielofunkcyjnej Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach

Staraliśmy się przekazać odwiedzającym, że Archiwa stanowią „skarbnicę naszej wiedzy o przeszłości” i od wielu wieków gromadzą dokumentację ważną dla świata, państwa i obywateli. Materiały te różnią się formą, stanem zachowania, wiekiem. Ich różnorodność jest olbrzymia i wymaga specjalistycznego przygotowania od badaczy, którzy podejmują się pracy nad dokumentami z barierami informacyjnymi – paleograficznymi, językowymi, czy semiologicznymi. 

Na stanowisku zaprezentowano kopie kilku „skarbów” górnośląskich archiwów m.in. takich jak: akt pamiątkowy objęcia Górnego Śląska przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej podpisany 16 lipca 1922 r. w Katowicach (wpisany na listę UNESCO), fragment pszczyńskiej mapy Hindenberga z 1636 roku (wpisany na listę UNESCO), opisy i rysunki mundurów paradnych górników i hutników z 1804 roku, wizerunek herbu miasta Gliwic z dokumentu z 1629 roku, dokument biskupa krakowskiego, w którym zezwolono na wydobycie galeny i srebra na terenie Długoszyn i Cieżkowic z 1565 roku. 

Archiwiści pokazali również w jaki sposób prowadzić badania genealogiczne i gdzie poszukiwać informacji o swoich przodkach. 

Prowadziliśmy też warsztaty “ładnego pisania” stalówką w oparciu o teksty pisane odręcznie oraz przygotowaliśmy układanki - puzzle z fragmentami mapy A. Hindenberga , a także inne zabawy nie tylko dla najmłodszych 

W poniedziałek 5 grudnia odbył się  wykład dr Katarzyny Kwaśniewicz – kierownik oddziału konserwacji naszego Archiwum, pt. Vademecum konserwatora archiwum domowego,  na scenie wykładowej w strefie nauk humanistyczno-społecznych, który cieszył się dużym powodzeniem. 

Dziękujemy, że byliście z nami!