komunikat

Nowy Dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach

Z dniem 7 marca 2022 roku Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk na stanowisko Dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach powołał Panią Sławomirę Krupę.

Pani Sławomira Krupa od 1994 roku jest pracownikiem Archiwum Państwowego w Katowicach. W latach 1998-2011 była kierownikiem Oddziału opracowania zasobu archiwalnego, a następnie od 2011 roku zastępcą Dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach.