Jesteś tutaj: Start / Zasób archiwalny

Zasób archiwalny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Zasób archiwalny Archiwum w Katowicach

Zasób archiwalny Archiwum w Katowicach

4 lipca 2019

Archiwum Państwowe w Katowicach według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadało w swoim zasobie 5498 zespołów i zbiorów z 2,4 milionami jednostek archiwalnych o rozmiarze przekraczającym 23,1 kilometrów bieżących akt. W Archiwum przechowywanych jest ponadto około 2,7 kilometrów materiałów niearchiwalnych (w Centrali w Katowicach i w Oddziale w Raciborzu).

Czytaj więcej o: Zasób archiwalny Archiwum w Katowicach
Przejdź do - Zasób archiwalny Oddziału w Bielsku-Białej

Zasób archiwalny Oddziału w Bielsku-Białej

4 lipca 2019

W latach 2013-2015 został wybudowany nowoczesny budynek archiwalny w Bielsku-Białej, który został oddany do użytku w czerwcu 2015 roku. W związku z tym rozpoczął się proces przekształceń organizacyjnych, który objął dotychczasowe oddziały zamiejscowe w Bielsku-Białej, Oświęcimiu i Żywcu. Z dniem 1 czerwca 2015 roku likwidacji uległ Oddział w Oświęcimiu, a z dniem 1 października 2015 roku Oddział w Żywcu. Zasoby obu zlikwidowanych oddziałów zostały włączone do zasobu Oddziału w Bielsku-Białej, który stał się w ten sposób jednym z największych w Polsce. Bielsko-Bialski oddział Archiwum Państwowego w Katowicach według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadał w swoim zasobie 1264 zespołów i zbiorów z ponad 310 tysiącami jednostek archiwalnych o rozmiarze przekraczającym 3,4 kilometrów bieżących akt.

Czytaj więcej o: Zasób archiwalny Oddziału w Bielsku-Białej
Przejdź do - Zasób archiwalny Oddziału w Cieszynie

Zasób archiwalny Oddziału w Cieszynie

25 lipca 2019

Cieszyński oddział Archiwum Państwowego w Katowicach według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadał w swoim zasobie 426 zespołów i zbiorów z 96,3 tysiącami jednostek archiwalnych o rozmiarze przekraczającym 1,0 kilometra bieżącego akt.

Obejmuje on materiały wytworzone w okresie od XIV wieku przez kancelarie książąt cieszyńskich, instytucje administracji ogólnej, samorządowej i specjalnej, instytucje wymiaru sprawiedliwości, cechy, szkoły, instytucje kredytowe, przedsiębiorstwa i spółdzielnie, stowarzyszenia i związki, firmy oraz dokumentację pochodzącą ze zbiorów osób prywatnych.

Czytaj więcej o: Zasób archiwalny Oddziału w Cieszynie
Przejdź do - Zasób archiwalny Oddziału w Gliwicach

Zasób archiwalny Oddziału w Gliwicach

25 lipca 2019

Gliwicki oddział Archiwum Państwowego w Katowicach według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadał w swoim zasobie 350 zespołów i zbiorów z 239,5 tysiącami jednostek archiwalnych o rozmiarze ponad 2,1 kilometrów bieżących akt.

Obejmuje on materiały wytworzone w okresie od XV wieku. Do najcenniejszych należą akta miasta Gliwic (1403-1944), akta administracji szczebla powiatowego z terenu powiatu gliwickiego i zabrzańskiego, w tym Starostwo Powiatowe w Gliwicach (Landratsamt in Gleiwitz 1748-1945) oraz sądów obwodowych (Amtsgericht) w Gliwicach (1801-1945), Zabrzu (1791-1945) i Pyskowicach (1775-1945), a także Sądu Krajowego w Gliwicach (Landgericht Gleiwitz 1884-1943). Bogato są reprezentowane akta notariuszy zabrzańskich.

Czytaj więcej o: Zasób archiwalny Oddziału w Gliwicach
Przejdź do - Zasób archiwalny Oddziału w Pszczynie

Zasób archiwalny Oddziału w Pszczynie

25 lipca 2019

Pszczyński oddział Archiwum Państwowego w Katowicach według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadał w swoim zasobie 222 zespołów i zbiorów z 87,9 tysiącami jednostek archiwalnych o rozmiarze przekraczającym 0,9 kilometra bieżącego akt. 

Obejmuje on materiały wytworzone w okresie od drugiej połowy XIII wieku. Najcenniejszym w skali ogólnopolskiej i najbardziej kompletnym pod względem źródłowym jest zespół Archiwum Książąt Pszczyńskich z lat 1287-1945. Składają się na niego dokumenty, akta polityczno-administracyjne, gospodarcze i rodzinne właścicieli ziemi pszczyńskiej: Piastów (do 1336 roku), Przemyślidów (1336-1480), Kazimierza II ks. cieszyńskiego (1480-1517), Turzonów (1517-1548), rodu von Promnitz (1548-1765), książąt von Anhalt-Coethen (1765-1846) i von Hochberg (1846-1945).

Czytaj więcej o: Zasób archiwalny Oddziału w Pszczynie
Przejdź do - Zasób archiwalny Oddziału w Raciborzu

Zasób archiwalny Oddziału w Raciborzu

25 lipca 2019

Raciborski oddział Archiwum Państwowego w Katowicach według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadał w swoim zasobie 449 zespołów i zbiorów z 143,2 tysiącami jednostek archiwalnych o rozmiarze 1,7 kilometrów bieżących akt.

Obejmuje on materiały wytworzone w okresie od połowy wieku XIV. Do najwartościowszych materiałów należą akta miasta Raciborza (1360-1944), w którym znajdują się m.in. 74 dokumenty pergaminowe oraz akta miasta Żor (1505-1950). Bezcenne materiały zawierają akta Komory Książęcej Zamku w Raciborzu (1701-1938). Z dokumentów cechowych zachowały się z lat 1560-1866 materiały dotyczące cechów: garncarzy, kuśnierzy, sukienników i tkaczy.

Bardzo interesujący materiał badawczy dotyczący zagadnień: politycznych, rolnych, kościelnych, szkolnych, policyjnych, sądowych, wojskowych oraz podatkowo-finansowych posiadają zachowane archiwalia dwóch pruskich urzędów powiatowych (landratur), raciborskiej i rybnickiej, sięgające po XVIII wieku.

Cenny materiał źródłowy pochodzi również z okresu powojennego. Zespoły akt Starostwa Powiatowego w Raciborzu i Rybniku (1945-1950) zachowały ciekawe informacje na temat m.in. kształtowania się przemian ludnościowym od 1945 roku na rybnicko-raciborskim obszarze Górnego Śląska.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-24
Data publikacji:2015-06-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lis
Liczba odwiedzin:53420