Uzgadnianie przepisów kancelaryjno-archiwalnych państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uzgodnieniu podlegają normatywy kancelaryjno-archiwalne:

  • Instrukcja kancelaryjna
  • Jednolity rzeczowy wykaz akt
  • Instrukcja archiwalna

Jednostki organizacyjne przekazują normatywy kancelaryjno-archiwalne w jednym egzemplarzu, celem ich oceny. Archiwum przekazuje drogą pisemną uwagi.

Po uznaniu normatywów za prawidłowe, Archiwum wskazuje, ilu kompletów normatywów wymaga do dopełnienia formalności (dwóch lub trzech).

1 egzemplarz uzgodnionych i podpisanych przez dyrektora Archiwum Państwowego normatywów kancelaryjno-archiwalnych zwraca się jednostce organizacyjnej.

W przypadku gdy otrzymane dokumenty nie mogą stanowić podstawy zatwierdzenia normatywów, Archiwum zwraca się pisemnie lub telefonicznie o uzupełnienie.

W przypadku niemożności załatwienia sprawy, Archiwum poucza wnioskodawcę o dalszej drodze postępowania.

Agata Łazarz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-14
Data publikacji:2016-04-14
Osoba sporządzająca dokument:Agata Łazarz
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lis
Liczba odwiedzin:17819