Towarzystwo Przyjaciół Archiwum

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Towarzystwo Przyjaciół Archiwum (TPA) działa nieprzerwanie od 1997 roku. Celem nadrzędnym utworzenia TPA było wspieranie działalności i popularyzacja Archiwum Państwowego w Katowicach, jak również archiwistyki i szeroko pojętych nauk pokrewnych. Cele te zostały ujęte w Statucie Towarzystwa Przyjaciół Archiwum, w oparciu o który rozwija się działalność stowarzyszenia.

Założycielem i pierwszym Prezesem Stowarzyszenia został mgr Adam Kałuża (od października 2007 roku członek honorowy TPA).

Przedmiot działalności statutowej:

 • pomoc Archiwum Państwowemu w Katowicach w utworzeniu nowoczesnego ośrodka archiwalnego w Katowicach-Wełnowcu, zdolnego do gromadzenia, zabezpieczenia i uratowania przed zniszczeniem przez pyły i gazy poprzemysłowe archiwaliów śląskich i zagłębiowskich oraz pomoc w stałym rozwoju tego ośrodka,
 • popularyzacja wiedzy o archiwach, materiałach archiwalnych, archiwistyce, naukach pomocniczych i posiłkujących historię z zakresu szeroko rozumianej humanistyki,
 • współuczestnictwo w pracach związanych z prawidłową opieką nad zabytkami piśmiennictwa i archiwaliami, zwłaszcza tymi, które pozostają poza obrębem działania państwowej służby archiwalnej,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych archiwistów,
 • szerzenie nowoczesnych metod gromadzenia, porządkowania, prezentacji i przechowywania informacji.

Przedmiot działalności gospodarczej (wg PKD):

 • wydawanie książek (58.11.Z),
 • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
 • pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
 • introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z),
 • działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z),
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
 • działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (94.99.Z),
 • działalność archiwów (91.01.B),
 • działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03.Z).

Skład Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Archiwum:

 • Prezes - Paweł Hudzik
 • Wiceprezes - dr Mirosław Węcki
 • Sekretarz - Katarzyna Słysz-Szczucka
 • Skarbnik - Piotr Lis
 • Członek - dr Barbara Kalinowska-Wójcik

Kontakt:

Towarzystwo Przyjaciół Archiwum
ul. Józefowska 104
40-145 Katowice
Tel.: 32 208 78 16, 32 208 78 51, faks: 32 2087805
e-mail: tpa@katowice.ap.gov.pl

Dane identyfikacyjne:

 • Krajowy Rejestr Sadowy (KRS): 0000028015
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 634-22-88-964
 • Numer Indentyfikacyjny REGON: 273441511

Rachunek bankowy:

nazwa banku i numer rachunku TPA:
BGŻ BNP Paribas S.A. 36 1600 1462 1833 6678 4000 0001
międzynarodowy nr rachunku:
IBAN: PL36 1600 1462 1833 6678 4000 0001 BIC PPABPLPK

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-19
Data publikacji:2016-04-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lis
Liczba odwiedzin:14076