Echa wydarzeń wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. w materiałach archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Katowicach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

31 lipca 2020

Archiwum Państwowym w Katowicach przechowuje w swoim zasobie aktowym szereg materiałów dotyczących wojny 1920 r. Wśród zachowanych archiwaliów są zarówno odezwy Ministerstwa Spraw Wojskowych, wzywające do obrony kraju, wstąpienia do wojska polskiego (m.in. wezwanie członków b. Polskiej Organizacji Wojskowej do stawienia się do organizowanego Pułku Ochotniczego b. P.O.W.), obwieszczenia mobilizacyjne oraz obwieszczenia o wprowadzeniu na terenie Polski sądów doraźnych względem osób podlegających sądownictwu wojskowemu.

Zachowały się również obwieszczenie Starosty Będzińskiego w sprawie granicy strefy nadgranicznej w powiecie będzińskim, obwieszczenia Magistratu Sosnowca, wzywające ochotników do wstępowania do wojska polskiego, a także odezwa Towarzystwa Rzemieślników w Zawierciu, wzywająca rzemieślników do zgłaszania się w Komisji przy Komitecie Obrony Państwa w Zawierciu w celu zadeklarowania wstąpienia do pułku im. J. Kilińskiego. Ponadto zachowało się również szereg dokumentów dotyczących obchodów rocznic wydarzeń 1920 r.

 Omawiane tu materiały przechowywane są  w następujących zespołach akt: 12/179 Zbiór materiałów ulotnych, 12/770 Starostwo Powiatowe Będzińskie, 12/773 Akta miasta Będzina, 12/776 Akta miasta Sosnowca, 12/883 Akta miasta Zawiercia, 12/27 Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach oraz 14/3 Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego.

Na stronie zostały zaprezentowane jedynie nieliczne, wybrane materiały, wytworzone na terenie działania tutejszego Archiwum. Nie zaprezentowano szeregu materiałów, wytworzonych przez organy centralne, w tym materiały ulotne o znaczeniu ogólnopolskim.

Zapraszamy do prowadzenia samodzielnych badań w siedzibie katowickiego Archiwum.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Komunikat Polskiego Biura Prasowego z 13 stycznia 1919 roku

  Komunikat Polskiego Biura Prasowego z 13 stycznia 1919 roku "Bolszewicy ogłosili w Wilnie świętą wojnę przeciw Polsce" (14/3/82/245)

 • Powiększ zdjęcie Komunikat z 5 maja 1920 roku

  Komunikat z 5 maja 1920 roku "Paniczny odwrót bolszewicki - olbrzymie łupy w Głębokim" (14/3/82/154)

 • Powiększ zdjęcie Prośba Zrzeszenia Pracowników Miejskich w Sosnowcu z 7 lipca 1920 roku, do Magistratu Miasta Sosnowca o zabezpieczenie bytu rodzin ochotników walczących z bolszewikami (sygn. 12/776/2082/2)

  Prośba Zrzeszenia Pracowników Miejskich w Sosnowcu z 7 lipca 1920 roku, do Magistratu Miasta Sosnowca o zabezpieczenie bytu rodzin ochotników walczących z bolszewikami (sygn. 12/776/2082/2)

 • Powiększ zdjęcie Uchwała Rady Miejskiej Sosnowca z 9 lipca 1920 roku, w sprawie zabezpieczenia bytu rodzin pracowników Magistratu którzy wstąpili jako ochotnicy do armii (sygn. 12/776/2082/6)

  Uchwała Rady Miejskiej Sosnowca z 9 lipca 1920 roku, w sprawie zabezpieczenia bytu rodzin pracowników Magistratu którzy wstąpili jako ochotnicy do armii (sygn. 12/776/2082/6)

 • Powiększ zdjęcie Obwieszczenie Magistratu miasta Sosnowca z 12 lipca 1920 r. wzywające ochotników do wstępowania do wojska polskiego (sygn. 12/776/2508/105)

  Obwieszczenie Magistratu miasta Sosnowca z 12 lipca 1920 r. wzywające ochotników do wstępowania do wojska polskiego (sygn. 12/776/2508/105)

 • Powiększ zdjęcie Pismo pracownia Magistratu miasta Sosnowca z 19 lipca 1920 roku, do Zarządu Miasta, informujące o wstąpieniu w szeregi armii, z prośbą o wypłacenie poborów żonie (sygn. 12/776/2082/27)

  Pismo pracownia Magistratu miasta Sosnowca z 19 lipca 1920 roku, do Zarządu Miasta, informujące o wstąpieniu w szeregi armii, z prośbą o wypłacenie poborów żonie (sygn. 12/776/2082/27)

 • Powiększ zdjęcie Rozporządzenie Rady Obrony Kraju z 20 lipca 1920 r. w przedmiocie obrony granic i obwieszczenie Starosty Będzińskiego z 11 października 1920 r. w sprawie przebiegu granicy strefy nadgranicznej w powiecie będzińskim (sygn. 12/776/2508/111)

  Rozporządzenie Rady Obrony Kraju z 20 lipca 1920 r. w przedmiocie obrony granic i obwieszczenie Starosty Będzińskiego z 11 października 1920 r. w sprawie przebiegu granicy strefy nadgranicznej w powiecie będzińskim (sygn. 12/776/2508/111)

 • Powiększ zdjęcie Odezwa Towarzystwa Rzemieślników w Zawierciu z 28 lipca 1920 r. skierowana do rzemieślników, wzywająca do wpisywania się do tworzącego się pułku imienia Jana Kilińskiego (sygn. 12/883/495/41)

  Odezwa Towarzystwa Rzemieślników w Zawierciu z 28 lipca 1920 r. skierowana do rzemieślników, wzywająca do wpisywania się do tworzącego się pułku imienia Jana Kilińskiego (sygn. 12/883/495/41)

 • Powiększ zdjęcie Ulotka Komitetu Obrony Państwa w Zawierciu z lipca 1920 r. wzywająca do oddawania broni na potrzeby armii polskiej (sygn. 12/883/495/5)

  Ulotka Komitetu Obrony Państwa w Zawierciu z lipca 1920 r. wzywająca do oddawania broni na potrzeby armii polskiej (sygn. 12/883/495/5)

 • Powiększ zdjęcie Ogłoszenie Komisji Werbunkowej Komitetu Obrony Państwa w Zawierciu informujące, że poborowi zgłaszający się dobrowolnie do 5 sierpnia 1920 r. korzystają z praw ochotników (sygn. 12/883/495/18)

  Ogłoszenie Komisji Werbunkowej Komitetu Obrony Państwa w Zawierciu informujące, że poborowi zgłaszający się dobrowolnie do 5 sierpnia 1920 r. korzystają z praw ochotników (sygn. 12/883/495/18)

 • Powiększ zdjęcie Obwieszczenie Magistratu miasta Sosnowca z 9 sierpnia 1920 r. o poborze do wojska roczników 1890 - 1894 (sygn. 12/776/2508/131)

  Obwieszczenie Magistratu miasta Sosnowca z 9 sierpnia 1920 r. o poborze do wojska roczników 1890 - 1894 (sygn. 12/776/2508/131)

 • Powiększ zdjęcie Obwieszczenie informujące o mianowaniu 11 sierpnia 1920 r. Stanisława Raźniewskiego Powiatowym Komendantem Straży obywatelskiej w Będzinie i odezwa z 15 sierpnia 1920 r. wzywająca do wstępowania do Straży Obywatelskiej (sygn. 12/773/1121/1(plakat)

  Obwieszczenie informujące o mianowaniu 11 sierpnia 1920 r. Stanisława Raźniewskiego Powiatowym Komendantem Straży obywatelskiej w Będzinie i odezwa z 15 sierpnia 1920 r. wzywająca do wstępowania do Straży Obywatelskiej (sygn. 12/773/1121/1(plakat)

 • Powiększ zdjęcie Odezwa Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego Obrony Państwa na powiat będziński z 16 sierpnia 1920 r. wzywająca do wstępowania do Straży Obywatelskiej (sygn. 12/883/495/46)

  Odezwa Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego Obrony Państwa na powiat będziński z 16 sierpnia 1920 r. wzywająca do wstępowania do Straży Obywatelskiej (sygn. 12/883/495/46)

 • Powiększ zdjęcie Obwieszczenie Magistratu miasta Sosnowca z 20 sierpnia 1920 r. wzywające mieszkańców posiadających konie do dostarczenia ich na punkt zborny w Będzinie (sygn. 12/776/2508/139)

  Obwieszczenie Magistratu miasta Sosnowca z 20 sierpnia 1920 r. wzywające mieszkańców posiadających konie do dostarczenia ich na punkt zborny w Będzinie (sygn. 12/776/2508/139)

 • Powiększ zdjęcie Odezwa Komitetu Pomocy Jeńcom i Uchodźcom z Rosji w Sosnowcu z 20 sierpnia 1921 r. wzywająca społeczeństwo do udzielania pomocy (sygn. 12/776/2508/176)

  Odezwa Komitetu Pomocy Jeńcom i Uchodźcom z Rosji w Sosnowcu z 20 sierpnia 1921 r. wzywająca społeczeństwo do udzielania pomocy (sygn. 12/776/2508/176)

 • Powiększ zdjęcie Program uroczystości z okazji odzyskania niepodległości i 10-tej rocznicy wojny polsko-bolszewickiej, które odbyły się w Chropaczowie w dniach 10-11 listopada 1930 r. (sygn. 12/27/23/2)

  Program uroczystości z okazji odzyskania niepodległości i 10-tej rocznicy wojny polsko-bolszewickiej, które odbyły się w Chropaczowie w dniach 10-11 listopada 1930 r. (sygn. 12/27/23/2)

 • Powiększ zdjęcie Zaproszenie na uroczystości Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej i 12-letniej rocznicy Odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego, które odbyły się w Królewskiej Hucie w dniach 10-11 listopada 1930 r. cz. 1 (sygn. 12/27/23/111)

  Zaproszenie na uroczystości Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej i 12-letniej rocznicy Odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego, które odbyły się w Królewskiej Hucie w dniach 10-11 listopada 1930 r. cz. 1 (sygn. 12/27/23/111)

 • Powiększ zdjęcie Zaproszenie na uroczystości Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej i 12-letniej rocznicy Odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego, które odbyły się w Królewskiej Hucie w dniach 10-11 listopada 1930 r. cz. 2 (sygn. 12/27/23/112)

  Zaproszenie na uroczystości Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej i 12-letniej rocznicy Odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego, które odbyły się w Królewskiej Hucie w dniach 10-11 listopada 1930 r. cz. 2 (sygn. 12/27/23/112)

 • Powiększ zdjęcie Zaproszenie na uroczystości Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej i 12-letniej rocznicy Odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego, które odbyły się w Królewskiej Hucie w dniach 10-11 listopada 1930 r. cz. 3 (sygn. 12/27/23/113)

  Zaproszenie na uroczystości Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej i 12-letniej rocznicy Odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego, które odbyły się w Królewskiej Hucie w dniach 10-11 listopada 1930 r. cz. 3 (sygn. 12/27/23/113)

 • Powiększ zdjęcie Zaproszenie na uroczystości Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej i 12-letniej rocznicy Odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego, które odbyły się w Królewskiej Hucie w dniach 10-11 listopada 1930 r. cz. 4 (sygn. 12/27/23/114)

  Zaproszenie na uroczystości Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej i 12-letniej rocznicy Odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego, które odbyły się w Królewskiej Hucie w dniach 10-11 listopada 1930 r. cz. 4 (sygn. 12/27/23/114)

 • Powiększ zdjęcie Ulotka opublikowana przez Koncern Prasowy

  Ulotka opublikowana przez Koncern Prasowy "Polonia" S.A. Katowice, wzywająca do udziału w manifestacjach z okazji 16 rocznicy "Cudu nad Wisłą" (sygn. 12/179/1776/1)

 • Powiększ zdjęcie Korespondencja Komendanta Powiatowego Policji Państwowej powiatu będzińskiego do Starosty Będzińskiego z 12 sierpnia 1936 r. dotycząca planowanych obchodów 16 rocznicy

  Korespondencja Komendanta Powiatowego Policji Państwowej powiatu będzińskiego do Starosty Będzińskiego z 12 sierpnia 1936 r. dotycząca planowanych obchodów 16 rocznicy "Cudu nad Wisłą" w Sosnowcu (sygn. 12/770/1214/27)

 • Powiększ zdjęcie Korespondencja Zarządu Okręgowego Stronnictwa Narodowego Zagłębia Dąbrowskiego do Starosty Będzińskiego z 13 sierpnia 1936 r. w sprawie obchodów rocznicy

  Korespondencja Zarządu Okręgowego Stronnictwa Narodowego Zagłębia Dąbrowskiego do Starosty Będzińskiego z 13 sierpnia 1936 r. w sprawie obchodów rocznicy "Cudu nad Wisłą" (sygn. 12/770/1214/34)

 • Powiększ zdjęcie Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji Państwowej Wydziału w Sosnowcu, z uroczystości zorganizowanych 15 sierpnia 1936 roku, przez Stronnictwo Ludowe w Żychcicach i Siemonii, z okazji 16 rocznicy zwycięstwa nad bolszewikami, cz. 1 (sygn. 12/770/1214/

  Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji Państwowej Wydziału w Sosnowcu, z uroczystości zorganizowanych 15 sierpnia 1936 roku, przez Stronnictwo Ludowe w Żychcicach i Siemonii, z okazji 16 rocznicy zwycięstwa nad bolszewikami, cz. 1 (sygn. 12/770/1214/

 • Powiększ zdjęcie Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji Państwowej Wydziału w Sosnowcu, z uroczystości zorganizowanych 15 sierpnia 1936 roku, przez Stronnictwo Ludowe w Żychcicach i Siemonii, z okazji 16 rocznicy zwycięstwa nad bolszewikami, cz. 2 (sygn. 12/770/1214/

  Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji Państwowej Wydziału w Sosnowcu, z uroczystości zorganizowanych 15 sierpnia 1936 roku, przez Stronnictwo Ludowe w Żychcicach i Siemonii, z okazji 16 rocznicy zwycięstwa nad bolszewikami, cz. 2 (sygn. 12/770/1214/

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-31
Data publikacji:2020-07-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lis
Liczba odwiedzin:1302