Zbiory Online

Zdigitalizowane zasoby biblioteczne


Tabela zawiera odnośniki do zdigitalizowanego zasobu bibliotecznego.

L.p.

Autor

Tytuł

Miejsce i rok wydania

1.

L. Musioł

Archiwa i archiwalja w województwie śląskim

Katowice 1936

2.

Zofia Boda-Krężel

Problem niemieckiej listy narodowościowej na Górnym Śląsku w latach 1941-1950

Katowice 1970 (maszynopis)

3.

-

Podręcznik Powiatu pszczyńskiego (Wojew. Śląskie) 1933 R.

Pszczyna, Katowice 1933

4.

-

Adress-Buch und Geschäfts=Handbuch der Stadt Kattowitz

Kattowitz 1897

5.

-

Adress-Buch und Geschäfts=Handbuch der Stadt Kattowitz

Kattowitz 1899

6.

-

Adreßbuch für Kattowitz (Stadt und Schloßbezirk) und Zawodzie

Kattowitz 1903

7.

-

Adreßbuch für Kattowitz (Stadt und Schloßbezirk) Zalenze und Zawodzie

Kattowitz 1905

8.

-

Adreßbuch für Kattowitz, Zawodzie und Schloßbezirk Kattowitz

Kattowitz 1906

9.

-

Adreßbuch für Kattowitz, Hohenlohehütte, Zalenze und Zawodzie

Kattowitz 1907

10.

-

Adreßbuch für Kattowitz, Hohenlohehütte, Bogutschütz=Zawodzie und Zalenze

Kattowitz 1908

11.

-

Adreßbuch für Kattowitz, Bogutschütz, Hohenlohehütte, Domb, Zalenze, Zawodzie, Myslowitz

Kattowitz 1909

12.

-

Adreßbuch für Kattowitz, Schloß Kattowitz, Brynow, Myslowitz, Ellgoth=Idaweiche, Hohenlohehütte, Bogutschütz=Zawodzie, Rosdzin=Schoppinitz, Laurahütte, Domb, Zalenze. Zusammengestellt auf Grund Amtlicher Quellen

Kattowitz 1911

13.

-

Adreßbuch für Kattowitz, Schloß Kattowitz, Brynow, Ellgoth-Idaweiche, Hohenlohehütte, Bogutschütz-Zawodzie, Domb, Zalenze. Zusammengestellt auf Grund amtlicher Quellen

Kattowitz 1912

14.

-

Adreßbuch für Kattowitz, Schloß Kattowitz, Brynow, Hohenlohehütte, Domb, Bogutschütz-Zawodzie, Gieschewald, Laurahütte, Siemianowitz, Zalenze, Ellgoth-Idaweiche. Unter Benutzung amtlicher Quellen

Kattowitz 1913