Zbiory online NOWE

Inne zdigitalizowane materiały archiwalne

Tabela zawiera również odnośniki do zdigitalizowanych archiwaliów z okresu plebiscytu i powstań śląskich z lat 1918-1922.

Numer zespołu Nazwa zespołu Nazwa zespołu Uwagi Uwagi
12/15/0 Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska w Bytomiu [1918] 1920-1921 [1923] Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska w Bytomiu [1918] 1920-1921 [1923] Z zasobu AP Katowice - Centrala Z zasobu AP Katowice - Centrala
12/16/0 Naczelna Rada Ludowa na Górnym Śląsku [1919] 1921-1922 Naczelna Rada Ludowa na Górnym Śląsku [1919] 1921-1922 Z zasobu AP Katowice - Centrala Z zasobu AP Katowice - Centrala
12/24/0 Komisariat Rad Ludowych Śląskich w Sosnowcu 1919-1920 Komisariat Rad Ludowych Śląskich w Sosnowcu 1919-1920 Z zasobu AP Katowice - Centrala Z zasobu AP Katowice - Centrala
12/66/0 Związek Powstańców Śląskich, Katowice 1923-1939 Związek Powstańców Śląskich, Katowice 1923-1939 Z zasobu AP Katowice - Centrala Z zasobu AP Katowice - Centrala
12/67/0 Oddziały Młodzieży Związku Powstańców Śląskich Województwa Śląskiego 1928-1939 Oddziały Młodzieży Związku Powstańców Śląskich Województwa Śląskiego 1928-1939 Z zasobu AP Katowice - Centrala Z zasobu AP Katowice - Centrala
12/273/0 Związek Weteranów Powstań Śląskich Zarząd Główny w Katowicach i jednostki podległe 1945-1949 [1950] Związek Weteranów Powstań Śląskich Zarząd Główny w Katowicach i jednostki podległe 1945-1949 [1950] Z zasobu AP Katowice - Centrala Z zasobu AP Katowice - Centrala
12/470/0 Związek Peowiaków Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach 1931-1939 Związek Peowiaków Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach 1931-1939 Z zasobu AP Katowice - Centrala Z zasobu AP Katowice - Centrala
12/2146/0 Klub Powstańców w Katowicach 1933-1939 Klub Powstańców w Katowicach 1933-1939 Z zasobu AP Katowice - Centrala Z zasobu AP Katowice - Centrala
15/309/0 Wydział Aprowizacyjny Międzysojuszniczej Komisji w Gliwicach [Ernährungsausschuss der Internallierten Kommission Gleiwitz] Wydział Aprowizacyjny Międzysojuszniczej Komisji w Gliwicach [Ernährungsausschuss der Internallierten Kommission Gleiwitz] Z zasoby Oddziału w Gliwicach Z zasoby Oddziału w Gliwicach
17/7/0 Niemiecki Komisariat Plebiscytowy - Podkomisariat w Pszczynie [Plebiszitkommissariat für Deutschland - Unterkommissariat Pless] 1919-1921 [1922] Niemiecki Komisariat Plebiscytowy - Podkomisariat w Pszczynie [Plebiszitkommissariat für Deutschland - Unterkommissariat Pless] 1919-1921 [1922] Z zasobu Oddziału w Pszczynie Z zasobu Oddziału w Pszczynie
12/17/0 Sejm Śląski w Katowicach Sejm Śląski w Katowicach Zdigitalizowano cały zespół Zdigitalizowano cały zespół
12/554/0 Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Katowicach od 1945 roku Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Katowicach od 1945 roku Mapy topograficzne GUGiK w skali 1:5000 Mapy topograficzne GUGiK w skali 1:5000
14/1 Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych 1388-1878 Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych 1388-1878 Z zasobu Oddziału w Cieszynie Z zasobu Oddziału w Cieszynie
14/76/2545 Komora Cieszyńska Komora Cieszyńska Registra Urbarni Duchoduw wsselijakich k Zamku Tiessinie, 1621 Registra Urbarni Duchoduw wsselijakich k Zamku Tiessinie, 1621
14/76/2543 Komora Cieszyńska Komora Cieszyńska Regystra Hlawny Zamku Tiessynskeho, 1577 Regystra Hlawny Zamku Tiessynskeho, 1577
14/13 Akta miasta Cieszyna Akta miasta Cieszyna Protokoły posiedzeń Rady gminnej miasta Cieszyna Protokoły posiedzeń Rady gminnej miasta Cieszyna
12/384 Archiwum Książąt Hohenlohe-Ingelfingen z Koszęcina Archiwum Książąt Hohenlohe-Ingelfingen z Koszęcina Urbarz dóbr koszęcińskich z 1640 r. Urbarz dóbr koszęcińskich z 1640 r.
18/16 Komora Książęca Zamku w Raciborzu Komora Książęca Zamku w Raciborzu Urbarz wsi Łącza, pow. Gliwice z 1798 r. Urbarz wsi Łącza, pow. Gliwice z 1798 r.
13/908/0 Dyrekcja Dóbr Żywieckich w Żywcu Dyrekcja Dóbr Żywieckich w Żywcu Cześć zespołu z zasobu Oddziału w Bielsku-Białej Cześć zespołu z zasobu Oddziału w Bielsku-Białej
17/53/1 Archiwum Książąt Pszczyńskich w Pszczynie Archiwum Książąt Pszczyńskich w Pszczynie Cześć zespołu z zasobu Oddziału w Pszczynie Cześć zespołu z zasobu Oddziału w Pszczynie
17/53/2 Archiwum Książąt Pszczyńskich w Pszczynie Archiwum Książąt Pszczyńskich w Pszczynie Akta związane z osobą i majątkiem panującego i jego rodziny Akta związane z osobą i majątkiem panującego i jego rodziny
12/386 Archiwum Poleskich z Rokitna Szlacheckiego Archiwum Poleskich z Rokitna Szlacheckiego Z zasobu AP Katowice - Centrala Z zasobu AP Katowice - Centrala
17/53/0/18/18_5 Mapa Wolnego Stanowego Państwa Pszczyńskiego wykreślona przez Andreasa Hindenberga w 1636 roku, która została w 2021 r. roku wpisana na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata Mapa Wolnego Stanowego Państwa Pszczyńskiego wykreślona przez Andreasa Hindenberga w 1636 roku, która została w 2021 r. roku wpisana na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata Z zasobu Oddziału w Pszczynie Z zasobu Oddziału w Pszczynie
15/1/0/-/1 Akta miasta Gliwic pergamin z 1403 roku Akta miasta Gliwic pergamin z 1403 roku Z zasobu Oddziału w Gliwicach  Z zasobu Oddziału w Gliwicach
15/1/0/-/45 Akta miasta Gliwic pergamin z 1629 roku Akta miasta Gliwic pergamin z 1629 roku Z zasobu Oddziału w Gliwicach Z zasobu Oddziału w Gliwicach
13/493 Akta miasta Andrychów Akta miasta Andrychów Franciszek I cesarz austriacki zatwierdza wszystkie przywileje nadane przez królów polskich dla miasta Andrychowa i nadaje miastu nowy herb (1823) Franciszek I cesarz austriacki zatwierdza wszystkie przywileje nadane przez królów polskich dla miasta Andrychowa i nadaje miastu nowy herb (1823)
18/269 Akta miasta Rybnika Akta miasta Rybnika Dokumenty pergaminowe i papierowe (1577-1823) Dokumenty pergaminowe i papierowe (1577-1823)
18/3 Akta miasta Raciborza Akta miasta Raciborza Wybrane dokumenty pergaminowe (1370, 1383, 1386, 1420, 1607) Wybrane dokumenty pergaminowe (1370, 1383, 1386, 1420, 1607)
14/3 Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego (1918-1924) Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego (1918-1924) z zasobu Oddziału w Cieszynie z zasobu Oddziału w Cieszynie
14/7 Komisja Szkolna Księstwa Cieszyńskiego (1904-1926) Komisja Szkolna Księstwa Cieszyńskiego (1904-1926) z zasobu Oddziału w Cieszynie z zasobu Oddziału w Cieszynie
14/5 Subdelegacja Polska dla Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy w Cieszynie (1919-1924) Subdelegacja Polska dla Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy w Cieszynie (1919-1924) z zasobu Oddziału w Cieszynie z zasobu Oddziału w Cieszynie
14/15 Akta miasta Strumienia  Akta miasta Strumienia wybrane dokumenty (1503, 1670, 1783) wybrane dokumenty (1503, 1670, 1783)

Patrz szerzej: Zespoły akt do dziejów powstań śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku z lat 1918-1950 w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach. Do druku przygotowali E. Długajczyk, P. Greiner, S. Krupa. Katowice 2011.
Ponadto polecamy inne archiwalia z lat 1918-1922 zdigitalizowane przy współpracy z Archiwum Państwowym w Katowicach: