Zbiory Online

Inne zdigitalizowane materiały archiwalne

Tabela zawiera odnośniki do pozostałych zdigitalizowanych materiałów archiwalnych.


Numer zespołu

Nazwa zespołu

Uwagi

12/17

Sejm Śląski w Katowicach

Zdigitalizowano cały zespół

12/554

Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Katowicach od 1945 roku

Mapy topograficzne GUGiK w skali 1:5000

14/1

Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych 1388-1878

Z zasobu Oddziału w Cieszynie

14/76/2545

Komora Cieszyńska

Registra Urbarni Duchoduw wsselijakich k Zamku Tiessinie, 1621

14/76/2543

Komora Cieszyńska

Regystra Hlawny Zamku Tiessynskeho, 1577

14/13

Akta miasta Cieszyna

Protokoły posiedzeń Rady gminnej miasta Cieszyna

12/384

Archiwum Książąt Hohenlohe-Ingelfingen z Koszęcina

Urbarz dóbr koszęcińskich z 1640 r.

18/16

Komora Książęca Zamku w Raciborzu

Urbarz wsi Łącza, pow. Gliwice z 1798 r.

13/908

Dyrekcja Dóbr Żywieckich w Żywcu

Cześć zespołu z zasobu Oddziału w Bielsku-Białej

17/53/1

Archiwum Książąt Pszczyńskich w Pszczynie

Cześć zespołu z zasobu Oddziału w Pszczynie

17/53/2

Archiwum Książąt Pszczyńskich w Pszczynie

Akta związane z osobą i majątkiem panującego i jego rodziny

12/386

Archiwum Poleskich z Rokitna Szlacheckiego

.